Viken får ledertrøya i grønt samarbeid på tvers av landegrenser 

Et norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi skal gi økt bruk av tre i byggindustrien, og samtidig bidra til at FNs klimamål nås. 1. juli utvides samarbeidet ytterligere, og Viken fylkeskommune skal lede arbeidet på norsk side.
Klikk for stort bilde Arnaud Mesureur/ Unsplash   

Klikk for stort bildeF.v. Odd Vidar Andresen (Hunton), Hans Martin Andersen (Are Treindustrier), Johan Edvard Grimstad (Viken fylkeskommune), Bjørn Lier (Trebruk AS) og Marthe Lie (Are Treindustrier) Tore Helge Hansen/ Viken fylkeskommune  30. juni ble avsparket for videreføringen av prosjektet markert, med besøk på Are Treindustriers fabrikk i Rygge, der trevarebedriften Hunton fra Innlandet og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune deltok. Are Treindustrier og Hunton, ser nå muligheter for samarbeid og ytterligere bruk av tre som råvare i sine produksjoner og går dermed foran som gode eksempler på næringsvirksomhet, som fylkesråd Grimstad ønsker å se mer av både på norsk og svensk side.

Are Treindustrier AS har lang fartstid som leverandør av trekonstruksjoner:

-   Vi har deltatt på samlingene til Bioeconomy Region som har åpnet for nye samarbeid, deriblant med Hunton. Nå ser vi muligheten for å benytte trefiberbaserte isolasjon fra Hunton i våre elementer. Dokumentasjon viser at kombinasjonen av våre hulldekk-elementer av tre fylt med trefiberbasert isolasjon fra Hunton, i tillegg kan gi særskilte gode lydmålinger. Det er et stort potensialet for å benytte mer tre i norske bygg. Samtidig er det økt etterspørsel etter miljøvennlig materiale og produksjon blant kundene. Da er det opp til oss å komme med de gode løsningene og de utvikler vi ved å samarbeide på tvers av bransjen, dele kompetanse og lytte til kundenes behov, sier prosjektdirektør Hans Martin Andersen i Are Treindustrier AS.

For å lykkes med å nå FN 17s klimamål og samtidig utnytte det fulle potensialet i skoglig bioøkonomi er det viktig med kompetanseløft innen byggindustrien. Mer bruk av tre i denne næringen kan være et viktig bidrag for å redusere CO2-avtrykket, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

EU stiller strengere krav til bruk av bærekraftige produkter, etablerte systemer for ombruk og resirkulering av materialer. Bruk av for eksempel massivt tre krever andre byggemetoder, noe som gjør at flere bygg bygges som ferdigmoduler på fabrikk før de transporteres til byggeplassen. Nordisk Ministerråd har nedsatt et prosjekt som jobber med hvordan man kan tilrettelegge for mer bruk av tre i byggindustrien og som blant annet ser på om det er mulig å innføre felles byggetekniske krav som også inkluderer miljøkrav.

Klikk for stort bilde Jan Ivar Bøe/ Viken fylkeskommune  Vi ser at dette krever omstilling for virksomhetene i regionen, samtidig kan det være med å utvikle næringslivet og skape arbeidsplasser, sier Grimstad.

Bidrar inn i det grønne skiftet

Bioøkonomi handler, forenklet sagt, om å få en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, som foredles videre til papir, emballasje, drivstoff, møbler og hus, men også tjenester og prosesser. Bioøkonomi er dermed et helt sentralt element i gjennomføringen av det grønne skiftet, hvor klimagassutslipp skal ned og ressursproduktiviteten skal opp. Les mer om det interregionale samarbeidet om bioøkonomi.

Høster gode erfaringer

Prosjektet «Bioeconomy Region» har pågått siden 2017. Verdifulle erfaringer tas med videre når det interregionale samarbeidet fra 1. juli går over i en ny fase. Samarbeidet utvides, og på norsk side er det Viken fylkeskommune som skal lede arbeidet.

Som en følge av Bioeconomy Region sine samlinger har Are Treindustrier og Hunton etablert et samarbeid om klimavennlige løsninger. Tre, som er en naturlig og fornybar råvare, lagrer karbon hele produktets levetid og gir en minimal miljøbelastning. Vi har stor tro på å forene vår grønne kompetanse og få til gode løsninger, sier Odd Vidar Andresen, salgssjef i Hunton.

Hunton produserer byggematerialer som blant annet trefiberisolasjon og vindsperrer av trefiber laget av granflis.

Effektene av et slikt interregionalt samarbeid, er blant annet at det legges til rette for opplæring, nye forretningspartnere, møteplasser og flere testsentre både i Viken og Norge, der grundere kan få testet om produkter er levedyktig. 

Mål om å være ledende i Skandinavia

Det Interregionale prosjektet «Bioeconomy Region in Scandinavia» består partnerne som er representert av regionale myndigheter i Norge og Sverige og flere regionale aktører, næringsklynger, innovasjonsaktører, utdannelsesinstitusjoner og forskningsmiljøer. Målet er å bli den ledende regionen inn skoglig bioøkonomi – for en bærekraftig framtid.

Fakta

Viken får ledertrøya i grønt samarbeid på tvers av landegrenser

FAKTA
Til toppen