Viken øker kapasiteten i kombinasjonsprogrammet

Viken fylkeskommune utvider tilbudet om kombinasjonsprogram til minoritetsspråklige ungdommer som er nyankomne i Norge med fire nye klasser fra skoleåret 2022/23.
Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus Morten Brakstad  

 
 

– I Viken er det en voksende innvandrerbefolkning, og de nye klassene vil imøtekomme behov i særskilt pressede områder. Med utvidet kapasitet står vi også bedre rustet til å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Med oppstart av fire nye klasser vil tilbudet kunne være tilgjengelig for flyktninger og innvandrere i stort sett alle Vikens kommuner, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus.

Her blir det tilbud

Fylkeskommunene har inngått avtale med eller er i dialog med fire kommuner om å opprette nye tilbud om kombinasjonsprogram fra skoleåret 2022/23. Dette gjelder:

  • Roald Amundsen vgs – i samarbeid med Nordre Follo kommune. I Nordre Follo kommune tilbys allerede kombinasjonsprogram ved Ski videregående skole. Søkningen er så stor at det er behov for en klasse til i Follo, og denne blir etablert på Roald Amundsen vgs.
  • Eiker vgs – i samarbeid med Øvre Eiker kommune. Ved Eiker videregående skole er det pr. i dag kun søkere med ungdomsrett til videregående opplæring som kan søke. Kommunestyret i Øvre Eiker skal behandle forslaget om samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om kombinasjonsprogram, og ved positivt vedtak vil ungdom over opplæringspliktig alder med rett til grunnskole for voksne også kunne søke seg dit.
  • Sørumsand vgs – i samarbeid med Lillestrøm kommune. Nedre Romerike har en jevn tilflytning av innvandrere og det er behov for flere plasser til minoritetsspråklige ungdommer her, i tillegg til tilbudet vi har ved Lillestrøm vgs.  
  • Gol vgs – i samarbeid med Gol kommune. Ved Gol vgs blir det tilbud om kombinasjonsprogram i samarbeid med Gol kommune. Med det kommer det på plass et tilbud også til ungdommer i Hallingdal.

Les om søkeprosessen hvis du skal søke kombinasjonsprogram eller veilede noen som skal søke

– Vi øker kapasiteten i kombinasjonsprogrammet for å kunne ta imot alle nyankomne innvandrere i Viken, og blant dem det høye antallet ukrainske flyktninger kommunene i Viken har blitt bedt om å bosette, sier Heidi Westbye Nyhus.

 

Om kombinasjonsprogrammet

Kombinasjonsprogrammet er mer grunnskoleopplæring med fag – og språkopplæring for innvandrerungdom på en videregående skole. Det er for skoleåret 2021/22 etablert ved 12 videregående skoler i Viken.

Fylkeskommunen har etablert en tilbudsstruktur som skal ivareta opplæringsbehovet til mangfoldet av ungdom som bor i Viken, også innbyggere med manglende norskkompetanse. Det stilles ikke norskkrav for inntak til videregående opplæring.

Kombinasjonsprogrammet ivaretar ungdom som har behov for å lære seg norsk som fremmedspråk for å fullføre og bestå videregående opplæring. Tilbudet gis i samarbeid med vertskommunen for skolen, og inntaket skjer løpende etter søknad i samarbeid med kommunen. I samarbeid med kommunen blir tilbudet formet etter ungdommenes behov.

Til toppen