Viken overleverer plangrunnlag til nye fylker 

Vikens arbeid med nye regionale planer utgjør et godt fundament for byggingen av tre nye fylker, mener fylkestinget. Men det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta hvilke regionale planer de skal ha. 

Hånd holder grønt blad med illustrasjon av hus, sol, tær og vindmøller - Klikk for stort bildeGRUNNLAG: Et nytt og moderne planverk bygget på FNs bærekraftsmål vil kunne danne et godt fundament å bygge nye fylker på, mener fylkestinget. GettyImages     

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vedtok fylkestinget 30. mars.   

- Takk til alle som har bidratt til god, interessant og viktig debatt, sa saksordfører Petra Brinch (Ap) etter behandlingen av fylkestingssaken.  

Hva skal skje med Vikens arbeid med regionale planer når Akershus, Buskerud og Østfold opprettes fra 1. januar 2024? Det spørsmålet har Vikens politikere jobbet med de siste ukene etter at det ble klart at fylkestinget sender søknad til Stortinget om å dele opp Viken.  

Har vurdert flere alternativ 

Flere alternativer har vært aktuelle i prosessen.  

  • Alternativ 1: Avslutte det påbegynte planarbeidet 
  • Alternativ 2: Gjennomføring av planarbeidet som forutsatt i planstrategien 
  • Alternativ 3: Utarbeide «Plangrunnlag» - fortsette planarbeidet uten endelig planvedtak i Viken fylkesting 

30. mars vedtok fylkestinget at endelig vedtak av nye regionale planer overlates til de nye fylkene, altså alternativ 3. 

Les saken fylkestinget behandlet her 

- Et nytt og moderne planverk bygget på FNs bærekraftsmål vil kunne danne et godt fundament å bygge nye fylker på. Nye planer vil være et viktig verktøy for de nye fylkene når det kommer til bærekraftsarbeid, helhetstenkning og tverrsektorielt samarbeid, heter det blant annet i fylkestingets vedtak. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra komite for plan 14. mars. 

Videre vedtok fylkestinget at planarbeidet baseres på tidligere vedtak om utarbeidelse av tre regionale planer som er:  

  • Regional plan livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping  
  • Regional plan for areal og mobilitet 

I vedtaket heter det også at fylkesrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i planprogrammet som følge av oppløsningsvedtaket av Viken. Viken fylkeskommune vedtar ikke de tre regionale planene, men oversender dem som plangrunnlag til de tre nye fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Arbeidet med dette plangrunnlaget sluttføres før de tre nye fylkestingene konstitueres høsten 2023. 

Bredt samarbeid

 - Det er viktig at arbeidet fortsetter. Vi tror på kompetansen til de ansatte i Viken. Samtidig ønsker vi ikke at planene vedtas før i 2024. Vi håper at alle partier tar felles ansvar, og jobber godt og strukturert, etter at vi har fått de til behandling, slik at vi er klare til å vedta rett etter oppstarten av nye fylker. Hvis vi vil så får vi det til, sa Lise Hagen Rebbestad (H) i debatten.  

De to øvrige alternativene har vært å enten avslutte arbeidet umiddelbart eller å gjennomføre planarbeidet som forutsatt med formelt vedtak i Viken fylkesting for slik å gjøre de nye fylkene «ferdig utstyrt» med et nytt planverk. Det sistnevnte alternativet var godt, mente flere medlemmer av fylkestinget, uten å få flertall for dette.  

Det er også vedtatt at fylkesrådet skal komme tilbake til fylkestinget med en sak om hvordan geografiske utvalg for Akershus, Buskerud og Østfold kan involveres i planarbeidet.  

- Forslaget til justert prosess må også bidra til å sikre samarbeidet med Oslo kommune og andre berørte fylkeskommuner. Det må videre legges opp til samarbeid med regionrådene i Viken, heter det i vedtaket. 

- Viktig avklaring

Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp) mener det er bra at et veivalg nå har blitt gjort. Hun ser fram til å bruke planarbeidet inn i byggingen av de tre nye fylkene. 

- Dette har vært en krevende sak med mange dilemmaer. Nå har vi fått en avklaring på veien videre, og det er viktig både for oss i Viken fylkeskommune som jobber med de regionale planene, og alle eksterne aktører som er involvert i arbeidet, sier Lindahl Raakil.  

Les mer om de regionale planene