Viken skal jobbe mot korrupsjon

Viken fylkeskommune blir en del av Transparency International Norge, som jobber for å bekjempe korrupsjon. Medlemskapet skal blant annet styrke arbeidet med å nå FNs bærekraftmål.

Korrupsjon - Klikk for stort bilde Istock

– Det er naturlig, riktig og viktig for Viken fylkeskommune å ta del i fellesskapet som kjemper mot korrupsjon og misligheter, både nasjonalt og internasjonalt, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Transparency International Norge er en selvstendig avdeling, som sammen med nesten 100 andre avdelinger over hele verden utgjør Transparency International (TI).

Transparency International jobber mot korrupsjon og sprer kunnskap om virkningene av korrupsjon. Organisasjonen samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle, og iverksette, effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. 

Kontinuerlig kamp

Transparency International publiserer hvert år Corruption Perception Index, som måler innbyggernes oppfattelse av mengden korrupsjon i landet de bor i. I en årrekke har Norge ligget i toppsjiktet av statistikken, men likevel under våre skandinaviske naboer Danmark og Sverige. 

– Kampen mot korrupsjon må tas kontinuerlig. Vi må aldri tillate oss å tenke at det ikke fins noe korrupsjon i Norge. Vi må lage systemer som gjør det vanskelig å være korrupt og som gjør det lettest mulig å avdekke korrupsjon når det først har skjedd, sier Brenna. 

I tråd med FNs bærekraftmål

Innmeldingen i TI Norge henger også sammen med valget Viken fylkeskommune har tatt om å basere sin politikk og prioriteringer på FNs bærekraftmål, påpeker fylkesrådslederen. Hun viser til at FNs bærekraftmål nummer 16, «Fred og rettferdighet» blant annet handler om å oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

– Som medlem forplikter man seg til å prioritere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i alle ledd av egen virksomhet, og tilrettelegge for egnede tiltak mot korrupsjon. Et medlemskap i TI-Norge vil derfor være en naturlig oppfølging av de reviderte etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte i Viken fylkeskommune som tidligere er behandlet av både fylkesrådet og fylkestinget, sier Tonje Brenna.

Flere norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer av TI-Norge. Medlemskontingenten i Transparancy International Norge vil for Viken fylkeskommunes del være på 44.000 kroner.

Til toppen