Viken undertegner europeisk erklæring om klima og bærekraft

Sammen med flere storbyregioner i Europa er Viken fylkeskommune klare for å spille en sentral rolle i EUs initiativer for grønn og bærekraftig vekst. En felles erklæring ble undertegnet på møte i European Metropolitan Authorities.

Mann med munnbind undertegner avtale - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg signerer EMAs politiske erklæring på Vikens vegne Viken fylkeskommune/Are Ausland  

European Metropolitan Authorities (EMA) er et nettverk for regionale myndigheter i europeiske storbyregioner. Årets forum ble avholdt i Porto 11. og 12 november. Viken fylkeskommune var representert med fylkesordfører Roger Ryberg og fylkestingsrepresentant Jenny Evjen.

Forumets formelle høydepunkt var signering av en politisk deklarasjon, hvor storbyregionene erklærte seg klare og motiverte for å spille en sentral rolle i EUs initiativer for grønn og bærekraftig vekst.

Storbyregionene er hjem til nesten to tredjedeler av EUs befolkning og står for 67 prosent av brutto nasjonalprodukt. En stor del av løsningen for at Europa skal oppnå klimanøytralitet og innfri FNs bærekraftsmål ligger dermed i regioner som Viken.

Like utfordringer for storby-regionene

I paneldiskusjonene kom det klart frem at deltager-regionene har mange av de samme utfordringene og er opptatt av de samme tingene: Bærekraftig utvikling av gode bo-områder og kollektivtransport var blant temaene som politikere i storbyområder i hele Europa er opptatt av.

Fire menn og en dame sitter på stoler på scene - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg i paneldebatt med (fra venstre) moderator Abel Coentrão, Frederico Rosa fra Lisboa, Héléne Dromain fra Lyon og Omar Al-Rawi fra Wien Viken fylkeskommune/Are Ausland Fylkesordfører Roger Ryberg beskrev i sitt innlegg Vikens utfordringer med fall i antall kollektivreiser under pandemien, og hvordan lavere inntekter vil kunne ramme tilbudet til befolkningen dersom fylkeskommunen ikke kompenseres for det økonomiske tapet. Ryberg understreket også at de mindre byene som ligger rundt storbyene har en viktig rolle å spille i utviklingen av gode bomiljøer og i arbeidet for en grønn fremtid.

Fylkesordfører Roger Ryberg og fylkestingsrepresentant og medlem av samferdselskomiteen Jenny Evjen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg og fylkestingsrepresentant og medlem av samferdselskomiteen Jenny Evjen Viken fylkeskommune/Are Ausland  

Til toppen