Viken vil høre hva du mener om spillemiddelordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet har igangsatt et arbeid med gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. I den anledning ønsker Viken fylkeskommune å høre hva du mener.

Jente i klatrestativ  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Lillestrøm treningspark Kjell Arne Jørgensen, Lillestrøm kommune

Spillemidlene stammer fra Norsk Tippings overskudd, og fordeles av regjeringen via hovedfordelingen. Fylkeskommunene vurderer og fordeler midlene videre, basert på søknader.

Møtet holdes 9. februar, og ledes av statssekretær Gry Haugsbakken (Ap). Vår egen fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap), skal også holde et innlegg.

Ønsker å bygge flere idrettsanlegg

I Hurdalsplattformen framgår det at regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg. Kultur- og likestillingsdepartementet har med dette som utgangspunkt startet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Departementet ønsker å få innspill på hvordan spillemiddelordningen fungerer i dag, og hva som eventuelt bør endres. Som en del av arbeidet skal det gjennomføres møter i alle landets fylkeskommuner for å sikre tilbakemeldinger fra aktører med et lokalt og regionalt perspektiv, opplyser departementet.

Invitasjon til møtet er sendt til kommunene i Viken, samt til organisasjoner som arbeider med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Skriftlige innspill

Kommuner og relevante aktører/organisasjoner oppfordres til å sende skriftlige innspill til departementet via denne e-postadressen: anlegg@kud.dep.no (husk å merke e-posten med organisasjonstilhørighet i tittellinjen).

Spre det gode budskap!

Viken fylkeskommune ønsker at alle relevante aktører skal få muligheten til å delta, og oppfordrer publikum om bruke sitt nettverk for å spre budskapet til alle som kan ha meninger og interesser på temaområdet. Det er også mulig å delta digitalt på møtet.  

Vel møtt!