Viken viser vei for gründere

- For å få nye og levedyktige bedrifter og arbeidsplasser er en god etablerertjeneste avgjørende, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune. Nå gjennomgår Viken fylkeskommune tilbudet som skal bedre tilværelsen for regionens gründere.

Fylkesråd Johan Edvard Grimstad innledet på erfaringskonferansen for etablerertjenesten i Viken 4. februar 2020 - Klikk for stort bildeFylkesråd Johan Edvard Grimstad innledet på erfaringskonferansen for etablerertjenesten i Viken 4. februar 2020 Janne Kristin Svegården  

Menon-undersøkelsen gjennomført på vegne av DNB i 2015, viser at 13 prosent av befolkningen drømmer om å etablere egen bedrift. Om lag 37 % av disse mener at de mangler kompetanse for å starte egen bedrift.  – Viken skal sørge for at fylket har et tilbud om kompetanse og fellesskap rettet mot gründere i alle faser, blant annet gjennom kurs og veiledning, sier Grimstad.

Etablerere ønsker mentorprogram og nettverk

Om lag 66 % av etablererne forventer vekst i selskapene de neste fem årene, viser en brukerundersøkelse nylig gjennomført av Telemarksforskning for etablerertjenesten i de tre tidligere fylkene. Mentorprogram er blant tilbudene disse selskapene ønsker fra etablerertjenesten. Også tilrettelegging for kontakt med andre bedrifter gjennom nettverksbygging.

– Viken skal bli en foregangsregion og en motor i det grønne skiftet gjennom at vi samarbeide med ledene internasjonale miljøer og regioner. Vi skal legge til rette for sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet – og vi trenger å bistå gründere i fylket slik at de kan ta ut sitt vekstpotensial, fortsetter Grimstad.

Viken fikk verdifulle innspill 

Over 60 personer var 4. februar samlet på Viken-konferanse for å videreutvikle etablerertjenesten. Dagens organisering av etablerertjenesten er til dels ulik i de tre tidligere fylkene. Hensikten med konferansen var å motta innspill til hvordan en fremtidig etablerertjeneste i Viken fylke bør være.

-  Samarbeidet med kommunene om etablerertjenesten er viktig i hele Viken – og vi vil fortsette å lytte til samarbeidspartnernes og brukernes erfaringer med dagens tilbud når vi arbeider videre med hvordan etablerertjenesten i Viken blir, sa Anne Katrine Wold, avdelingssjef for entreprenørskap og kompetanse i Viken fylkeskommune, da hun oppsummerte konferansen.

Deltakerne representerte flere kommuner i Viken fylke, næringshager, inkubatorer, næringsråd, Innovasjon Norge, drivere av etablerertjenesten og dagens brukere av tjenestene.  Les mer om etablerertjenesten på viken.no

Deltakerne på erfaringskonferansen for etablerertjenesten i Viken sammen med Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring. - Klikk for stort bildeDeltakerne på erfaringskonferansen for etablerertjenesten i Viken sammen med Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring. Trine Moe

Til toppen