Vikens første flerkulturelle råd er konstituert

– Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 
Skjermbilde av flerkulturelt råd - Klikk for stort bildeKonstituering av det første flerkulturelle rådet i Viken Skjermbilde

Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet.

8. juni ble rådet formelt konstituert, og fylkesrådslederen var blant dem som hilste det nye rådet velkommen. 

Stor flerkulturell befolkning

Bilde av Tonje Brenna - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) Morten Brakestad  – Dette er en viktig begivenhet, og jeg er veldig stolt over å kunne ønske det nye flerkulturelle rådet velkommen. I Viken har over 20 prosent av oss innvandrerbakgrunn.

– Det er viktig at alle de har en stemme, og at alles perspektiver blir hørt og tatt hensyn til i behandling av politiske saker. Ekstra viktig er det når vi utvikler mangfolds- og integreringspolitikken, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

– Alle skal kunne leve gode liv i Viken. I både bygder og byer skal alle føle seg velkommen. Alle skal også ha lik mulighet til utdanning og jobb, slik at man kan skape det livet man ønsker, sier Brenna.

Krever solidaritet

Lokalsamfunn, frivilligheten, næringslivet og det offentlige skal gå sammen for å sørge for godt og vellykket integreringsarbeid.

Inkluderingspolitikken krever samarbeid, og at vi viser solidaritet med hverandre, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet.

– Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle i at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger. Og jeg ønsker dere masse lykke til, og ser fram til å bli bedre kjent med dere, sier Brenna.

Med privilegier følger ansvar

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulererRoger Ryberg (Ap), Fylkesordfører Tom-Egil Jensen medlemmene med dagen. 

– Som medlemmer av Vikens første flerkulturelle råd, er dere privilegerte, men det hviler også et stort ansvar på dere.

– Som også fylkesrådslederen var inne på, representerer dere en stor andel av befolkningen i Viken, og de har en viktig stemme gjennom dere. 

– Fylkestinget ser fram til å samarbeide med dere, og ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet som står foran dere, sier fylkesordføreren. 

Valg av leder og nestleder

I møtet ble Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake NN Muhanzi valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.   

Bærekraftig prosjekt

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. Flerkulturelt råd bidrar til å nå bærekraftsmålene 10 og 16.

FNs 17 bærekraftsmål skrevet inn i små ikoner i ulike farger - Klikk for stort bilde

Til toppen