Vikens første regionale planstrategi er vedtatt 

Sammen skal innbyggerne i Viken utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan. 18. desember ble den sluttbehandlet i fylkestinget.

Istock/Viken fylkeskommune  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en historisk dag, vi har vedtatt det som kan kalles planen over alle planer. Jeg er glad for at et overveldende stort flertall i fylkestinget stiller seg bak den første regionale planstrategien for Viken, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

Overordnet verktøy

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides. Til grunn for Vikens planstrategi ligger FNs bærekraftsmål.

Også fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, er glad for at planstrategien er bredt forankret, og at engasjementet har vært stort både politisk og i Viken-samfunnet for øvrig. Det gir et svært godt utgangspunkt når den nå skal settes ut i livet i hele fylket, mener hun.

Les også: Stort engasjement rundt regional planstrategi - 100 høringssvar

– Viser veien

– Regional planstrategi viser vei for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene i 2030, og hvordan alle gode krefter må jobbe sammen for å utvikle det nye fylket i et generasjonsperspektiv. Det vil kreve innsats fra alle som bor og virker i fylket.

– Det krever at vi jobber på tvers av fag, at offentlig sektor er godt samordnet, og at næringsliv og utdanningssektor bidrar mot de samme målene.

Viken-samfunnet har bidratt svært godt i arbeidet med planstrategien – både gjennom aktiv deltakelse og gjennom høringen av dokumentet. Dette samarbeidet ønsker vi å bygge videre på, sier Tvinnereim. 

Tre regionale planer

Planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk og fastsetter langsiktige samfunnsmål. Fylkestinget har nå vedtatt at det er disse tre regionale planene som skal utarbeides i samarbeid med aktørene i Viken-samfunnet.

 • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
 • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
 • Regional plan for areal og mobilitet

  – Hensikten er å få alle gode krefter til å sette en felles kurs for utviklingen i fylket, sier fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim. 

Etter en omfattende debatt i fylkestinget 18. desember ble planstrategien vedtatt. Se innstillingene fra utvalgene.

Se hele Regional planstrategi 2020-2024 - Veien til et bærekraftig Viken 

Regional planstrategi definerer Vikens fem langsiktige utviklingsmål for:

 • Natur, klima og planetens tålegrense 
 • God livskvalitet og like muligheter
 • Grønn og rettferdig verdiskaping
 • Omstilling og tillit 
 • Sammen skaper vi Viken

Innsatsområdene

beskriver hvilke utfordringer og mål som må ses i sammenheng for at Viken skal bli et bærekraftig samfunn:

 1. Livskvalitet, velferd og like muligheter
 2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
 3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
 4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
 5. Helhetlig by- og stedsutvikling
 6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold

​Les mer om regional planstrategi