Vikens fremtid i fylkestingets hender

Fylkesrådet har oversendt saken og utredningen om Vikens fremtid til fylkeskommunens øverste folkevalgte organ, fylkestinget. Fylkesrådet har dermed gitt sin anbefaling i saken, men det er opp til fylkestinget å fatte avgjørelsen.

Roger Ryberg med fylkesordførerkjedet rundt halsen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg (Ap) Andre Strand/Viken fylkeskommune  

Fra fylkestingets side, er det fylkesordfører Roger Ryberg, partienes gruppeledere i fylkestinget og komité for finans, administrasjon og klima som skal sørge for en grundig og god behandling av saken.

Alle kan sende inn sine innspill

Alle Vikens 51 kommuner og mange organisasjoner inviteres til å gi skriftlige høringssvar i denne prosessen. Det vil være en åpen høringsrunde, så innbyggerne har også anledning til å komme med sine innspill til fylkestinget.

I januar blir det avholdt muntlige høringer over tre dager, og innen 1. februar skal alle høringsinnspill være mottatt.

Deretter skal komité for finans, administrasjon og klima behandle saken og avgi en innstilling til fylkestinget, før et endelig vedtak om eventuell søknad om oppdeling fattes i fylkestingets møte den 23. og 24. februar 2022.

- Fylkeskommunen er til for å drive samfunnsutvikling og å levere tjenester til innbyggerne. Når vi skal finne ut om oppdraget løses best av ett eller tre fylker, er det viktig å få alle fakta på bordet og at alle meninger blir hørt. Det er jeg trygg på at vi skal få til, selv om tiden er knapp, uttaler fylkesordfører Roger Ryberg.

Til den skriftlige høringen, oppfordres kommuner og organisasjoner til å svare på konkrete problemstillinger, for å gi komiteen og fylkestinget et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Mer informasjon

Du kan finne relevant informasjon om saken, den administrative rapporten, prosessen, høringssvar, lese brevene til kommuner og organisasjoner, med mer på vår nettside om delingsspørsmålet 

Til toppen