Vikens kulturhistoriske landskaper er samlet

Når de kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse (KULA) i gamle Akershus nå er ferdig registrert, er samtlige i Viken samlet under en paraply.
Bilde av Fetsund lenser - Klikk for stort bildeFetsund lenser er blant de kulturhistoriske landskapene som er av nasjonal interesse Torunn Korneliussen/ Viken    

Riksantikvaren utarbeider registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Dette skal være et verktøy for kommunene slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging.

Østfold og Buskeruds landskap er tidligere godkjent.

– Når Akershus’ kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse nå er klare, har vi en samlet oversikt over hele Viken. Dette er områder det er særlig viktig å bevare for ettertiden, og med denne oversikten får kommunene i Viken en klar oversikt om hvilke områder som er spesielt utvalgt på nasjonalt nivå. sier Christian Hintze Holm, avdelingsdirektør for kulturarv i Viken fylkeskommune.

KULA-registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva som er verdiene og hvordan de bør ivaretas.

 KULA supplerer Riksantikvarens register over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret), og vil bli fulgt opp av en tilsvarende kartlegging av øvrige kulturmiljøer av nasjonal interesse.

Dette er områdene i Akershus:

 • Skrukkelia, Hurdal kommune,
 • Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, Eidsvoll kommune,
 • Kringler – Hovin, Ullensaker og Nannestad kommuner,
 • Vormadalen, Nes kommune,
 • Nestangen, Nes kommune,
 • Frogner kirkested, Lillestrøm kommune,
 • Sørumsletta, Lillestrøm kommune,
 • Bingsfoss i Glomma – Nordre Øyeren, Lillestrøm og Rælingen kommuner,
 • Skulerud og Skulerudsjøen, Aurskog – Høland kommune,
 • Tanumplatået og Hornimarka, Bærum kommune,
 • Semsvannet, Asker kommune,
 • Gamle Mossevei langs Gjersjøen, Nordre Follo og Ås kommune,
 • Spro – Svestad, Nesodden kommune,
 • Kirkebygda, Enebakk kommune,
 • Heer – Froen – Nordby, Frogn og Ås kommuner,
 • Kråkstad kirkested, Nordre Follo kommune

Buskerud:

 • Joleim – Grøte, Hemsedal kommune
 • Stølar i Ål, Ål kommune
 • Leveld, Ål kommune
 • Vassfaret, Flå og Nes kommuner (+ Sør-Aurdal i Oppland)
 • Bergensbanen og Rallarvegen, Hol kommune
 • Dagali-Seterdalen, Hol og Nore og Uvdal kommuner
 • Dyregravshalle, Nore og Uvdal kommune
 • Smådøldalen, Nore og Uvdal kommune
 • Uvdal kirkebygd og omegn, Nore og Uvdal kommuner
 • Eggedal kirkebygd, Sigdal kommune
 • Nedre del av Krøderen, Krødsherad kommune
 • Steinssletta-Norderhov, Hole og Ringerike kommuner
 • Rollag kirkebygd, Rollag kommune
 • Blaafarveværket, Modum kommune
 • Aker-Smørgrav-Berg, Øvre Eiker kommune
 • Løkkelandskapet, Kongsberg kommune

Østfold:

 • Haldenvassdraget, Marker, Aremark og Halden kommuner
 • Glomma gjennom Indre Østfold
 • Søndre Jeløy, Moss kommune
 • Værne kloster-området, Moss kommune (Rygge)
 • Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund, Sarpsborg kommune
 • Oldtidsveien – Skjebergsletta, Sarpsborg kommune
 • Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker, Fredrikstad kommune
 • Iddefjordsfjella, Halden kommune
 • Østre øyer, Hvaler kommune
Til toppen