Vil bli med i internasjonalt initiativ for jordhelse og karbonlagring

Fylkesrådet foreslår at Viken fylkeskommune blir med i det internasjonale initiativet fire promille, for å øke karbonlagring i jord med fire promille årlig. Viken vil i så fall være første fylkeskommune i Norge som signerer initiativet.

Bilde som viser åker, jordhelse, karbonlagring - Klikk for stort bildeKLIMATILTAK Å øke karboninnhold i matjord kan forhindre 1,5 grader global oppvarming. Caroline Vamnes / EyeEm/ Gettyimages

Hvis nivået av karbon lagret av jord i de øverste 30 til 40 centimeter jord økte med fire promille per år, ville den årlige økningen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren bli betydelig redusert.

Det å øke karboninnhold i matjord pekes på som et viktig klimatiltak for å forhindre 1,5 grader global oppvarming.

Det internasjonale initiativet 4 promille-initiativet ble lansert på Klimatoppmøtet i Paris i 2015, og har i dag 699 medlemmer i 104 land.

– Viktig signal

– Ved å bli med på initiativet sender vi et viktig signal til innbyggere, næringsliv, kommuner og bønder om jordas verdi. Deltakelse i et internasjonalt samarbeid vil gi inspirasjon, og kunne bidra til at flere slutter seg til initiativet, gjennomfører klimatiltak og øker karbonbinding i Viken, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Samfunnsoppdrag Jordhelse 

Et av EUs fem samfunnsoppdrag innen Horisont Europa er Jordbruk. Deltagelse i 4 promille-initiativet og Vikens arbeid innen næringsutvikling, jordhelse og karbonlagring passer også godt sammen med nasjonalt arbeid knytta til samfunnsoppdrag Jordhelse, som Norge har sluttet seg til.

Fylkesrådet foreslår at det legges til rette for at nye Akershus, Buskerud og Østfold kan videreføre deltakelse i 4 promille-initiativet dersom de ønsker det.

Fylkesrådets forslag skal behandles i komite for næring og til slutt i fylkestinget 15.-16. februar.

Viken kan bli det første fylket som blir med

Det er frivillig og uforpliktende å melde seg inn i initiativet, og et hvilket som helst land, organisasjon eller lokal myndighet kan signere. Norge har signert, men så langt ingen fylkeskommuner, og bare noen få regioner i Europa.

Viken fylkeskommune har allerede to satsinger for å øke opptak av CO2 og binding av karbon; «Jordløftet» og «Klimasmart landbruk i Viken».

I tillegg er dette allerede i fokus ved våre naturbruksskoler, som utdanner neste generasjon skog- og jordbrukere. Dermed følger fylkeskommunen allerede opp potensialet for økt karbonbinding, og bidrar til å oppfylle 4- promille-initiativet.

Viken fylkeskommunes egen landbruksstrategi (2021-2030) har som mål å styrke kompetanse og forskning innen agronomisk praksis som øker jordas evne til å binde karbon.

Se Video om 4-promilleinitiativet

Til toppen