Vil ha Vikens ordførere med i kampen mot rasisme

Viken skal være antirasistisk sone. Nå ber fylkesrådsleder Tonje Brenna kommunene bli med i arbeidet mot rasisme. Denne uken møtte hun ordførere fra hele fylket.MOBILISERER: Vi tar en rolle i å mobilisere hele Viken-samfunnet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad    
 

– Viken skal ta rasisme og diskriminering på alvor. Derfor skal vi være tydelige utad, samtidig som vi ser på oss selv internt. Derfor tar vi en rolle i å mobilisere hele Viken-samfunnet – gjennom blant annet dette møtet med kommunene, sier Brenna.

7. juni møtte hun ordførere fra hele Viken for å sette det antirasistiske arbeidet på dagsorden.

Snakker for lite om konsekvensene

Brenna sier at vi lever i en tid der rasisme er høyt på agendaen og der det er sterke fronter. Samtidig er grensene for hva som ytres i den offentlige debatten eller i sosiale medier flyttet langt på kort tid.

Toleransen for fremmedfiendtlig og høyreradikalt tankegods i det offentlige rom er høyere.

– Samtidig snakker vi skremmende lite om rasisme, diskriminering og konsekvensene av å oppleve dette for den enkelte. Vi vet at skolen er en viktig arena for holdningsskaping, men skolen er også en arena der svært mange opplever rasisme og diskriminering, sier Brenna.

Rapporten «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» er en undersøkelse av opplevd rasisme blant ungdom som ble gitt ut av Antirasistisk senter i 2018. I undersøkelsen svarer elever der en eller begge foreldrene ikke er født i Norge.

Så mange som 24 prosent, eller én av fire, opplevde rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling regelmessig, det vil si 2-3 ganger hver måned eller oftere, på barneskolen, og så mange som 25,6 prosent på ungdomsskolen.

Det offentlige må gå foran

Det var i februar fylkestinget vedtok at Viken fylkeskommune skal være antirasistisk sone. Viken fylkeskommune skal jobbe med antirasistisk arbeid både i form av påvirkning og bevisstgjøring, men også gjennom systematisk og god mangfoldpraksis i egen organisasjon.

Brenna er tydelig på at offentlig sektor må gå først i kampen mot rasisme, noe hun også poengterte i møtet med ordførerne.

– Vi må håndtere hendelser på en solid og trygg måte. Vi må rydde i årsaker. Vi må jobbe godt forebyggende, og der er det flere ting jeg tenker vi kan gjøre. Vi må styrke integreringen og vise hvor lønnsomt det er med mangfold for næringslivet.

I tillegg må inkludering og mangfold må være et sentralt tema i arbeidet med de regionale planene, spesielt i regional plan for økt livskvalitet, deltagelse og likeverd, sier fylkesrådslederen.

I møtet trakk hun fra et eksempel fra Trondheim i 2020 som viser hvordan rasisme i hverdagen kan bekjempes.

Bussjåfør Kristian Kittelsaa i Trondheim gjorde det eneste rette da han ble vitne til rasisme, når en mann trakasserte en ung jente med hijab. Han stoppet bussen og sa «Dette er stoppet ditt. Du skal av nå». Dette er et godt eksempel som vi applauderer og heier på, men det er ikke alltid rasisme og diskriminering blir møtt på denne måten, sier fylkesrådsleder Brenna.

Les også: Fullroser skole for antirasistisk arbeid

Til toppen