Vil hjelpe Viken-kommuner til EU-støtte

Viken fylkeskommune utlyser nå støtte på 50.000 kroner til kommuner i fylket som vil delta i EU-programmer.
En person som setter knappenåler i et kart. - Klikk for stort bildeNå kan kommuner i Viken få støtte til internasjonalt samarbeid Pexels.no/CC0  

– Folks hverdagsutfordringer i Viken er i mange tilfeller de samme som folk over hele Europa opplever. I tiden vi lever i trenger vi mer internasjonalt samarbeid som lar folk møte folk. Når man blir kjent med andre, bygger man forståelse for andre. Derfor er jeg glad for at kommunene i Viken kan søke på denne ordningen, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Hun mener tilskudd til allerede pressede kommuneøkonomier gir mulighet for kommunene til å planlegge hvordan de kan finne gode løsninger gjennom europeisk samarbeid i tiden fremover.

Regional utvikling er å løse lokale utfordringer

Målet med denne utlysningen er at kommunene skal få midler fra EU-programmene for å samarbeide internasjonalt og dermed løse lokale utfordringer. I 2021 starter en ny periode som varer ut 2027. Det vil si at mange ulike programmer som fremmer samarbeid fylles opp med nye midler.

– Viken fylkeskommune ser stor nytteverdi i å bruke disse programmene som verktøy for regional utvikling. Men vi er derfor avhengige av at dere selv identifiserer utfordringer og ser nytten av å løse dem ved hjelp av internasjonalt samarbeid. Med andre ord: kartlegge og planlegge internasjonalt samarbeid i kommunen, sier leder for internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune, Gørill Elisabeth Brodahl.

Starthjelp

Viken fylkeskommune utlyser støtte med 50 000 kroner for å gjennomføre en slik oppgave i egen kommune. Støtten utbetales på forhånd med krav om en enkel rapport, samt timelister for 100 timer innen 1. juni 2021.

Søknadsfrist er 16. november på regionalforvaltning.no 

Som starthjelp for oppgaven vil Viken fylkeskommune arrangere et innledende webinar om hvilke muligheter som finnes for kommunene innen internasjonalt samarbeid gjennom programmer som ERASMUS+, Interreg, Horisont 2020 og Kreativt Europa.

Les mer om tilskuddet til kommunene

Samarbeid eller prosjekter kan være innen næringsutvikling, kultur, innovasjon i offentlig sektor, utdanning, helse, etc. Videre oppfølging vil bli spisset inn på sektorer etter behov slik at de blir konkrete hjelpemidler for kommunen.

Til toppen