Vil styrke samarbeid mellom grenseregionene

– Regionalt samarbeid er et viktig virkemiddel for å løse samfunnsutfordringene. Vi deler mange utfordringer med Sverige, derfor er god dialog og nært grensesamarbeid høyt prioritert i fylkesrådet, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).
Representantene fra politisk ledelse i Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen.  - Klikk for stort bildeRepresentantene fra politisk ledelse i Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. Espen Holtan, Viken fylkeskommune  

 

 22. april hadde fylkesrådsleder og flere av fylkesrådene i Viken møte med den politiske ledelsen i Västra Götalandsregionen.

Reetablering av grenseregionale relasjoner etter pandemien og løsninger på felles utfordringer var hovedhensikten med møtet.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune og Johnny Magnusson (M) Regionstyrelsens ordförande Espen Holtan, Viken fylkeskommune I tillegg til fylkesrådsleder deltok Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø, Tonje Kristensen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold, Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel og Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, stod i spissen for deltakerne fra Västra Götalandsregionen.

Stor betydning

Tema for møtet var utvikling og samarbeid innen samferdsel og togforbindelser, næringsutvikling, forskning og utvikling, kultur, reiseliv og arbeidsmarked.    

Norge har stor betydning for næringsliv og arbeidsmarked for i Västra Götaland. Norge er en av Sveriges viktigste handelspartnere, og det norske markedet og grensehandel er viktig for flere bransjer i Västra Götaland.

Jernbanestrekningen mellom Oslo og Göteborg er av EU identifisert som en flaskehals for hele strekningen mellom Oslo og Hamburg. På møtet ble det diskutert hvordan man gjennom det regionale samarbeidet kan være en pådriver for en mer effektiv jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg.

Strategi for samarbeid

Utvikling av en strategi for grenseregionalt samarbeid var videre et tema på møtet. Som underlag for denne diskusjonen ble det lagt fram en kartlegging av grenseregionalt samarbeid.

Til toppen