Vinnerne av elevrådskonkurranse kåret

Elevrådene ved Gol, Asker, Lillestrøm og Halden videregående skoler er kåret som vinner av elevrådskonkurransen. – Elevrådene har gjort en svært god innsats for å fremme medvirkning, inkludering og fellesskap på sine skoler, sier juryen.
Klikk for stort bildeFornøyde vinnere: Elevrådet ved Lillestrøm videregående skole fikk utdelt prisen i elevrådskonkurransen.  

Hensikten med elevrådskonkurransen er å løfte elevrådene og inspirere de til å gi en ekstra innsats, men viktigst av alt; å kunne dele det elevrådene gjør.

Gjør en stor innsats for medvirkning og skolemiljøet

Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse, delte ut prisen for beste elevråd på samlingene for elevrådsstyrene i hvert skoleområde.

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse. Morten Brakestad   – Det var mange gode kandidater, men de fire elevrådene utpekte seg spesielt. Disse elevrådene gjør en særdeles god innsats for elevdemokratiet og miljøet på skolen, og det er verdige vinnere vi har i årets elevrådskonkurranse, sier Siv Henriette Jacobsen.

Vinnerne i årets konkurranse er Gol videregående skole i område nord, Asker videregående skole i område sør-vest, Lillestrøm videregående skole i område midten og Halden videregående skole i område sør-øst.

Det er en glede å se elevrådenes arbeid for tydelig elevstemme, godt skolemiljø og inkluderende holdninger overfor hverandre.

– Særlig imponerende er det at elevrådet har bidratt til sterk elevmedvirkningen og aktivt elevdemokrati på skolen under en pandemi med mye hjemmeskole, sier fylkesråden.

Viken vil være best på elevmedvirkning

Ombudet for barn og unge i Viken understreker det fellesskapet som elevrådet bidrar til å skape for elevene på skolen.

– Viken vil være best på elevmedvirkning i Norge, og vi er stolte av de engasjerte og dyktige elevrådene våre, sier Bodil J. Houg, leder av Ombudet for barn og unge i Viken.  

Hva har vinnerne jobbet med?

Elevrådet på Gol videregåande skule har jobbet for å få frem hver enkelt elevstemme i skolehverdagen, gjennom å utvikle gode ressurser og systematisere klassens time. Her kan alle elever delta aktivt og ytre sin mening samtidig som de bygger godt klassemiljø.

Asker videregående skole sitt elevråd har med kampanjen #askerbacker bidratt til at hverdagen er mer positiv og god selv under en pandemi. De har et stort fokus på inkludering, og fellesskap for sine medelever.

Elevrådet ved Halden videregående skole har gjennom pandemien hatt et ekstra aktivt elevdemokrati. Tillitselevene har fått et særskilt ansvar for å følge opp medelevene i sin klasse på hvordan de har det og hvordan de har opplevd skolehverdagen sin. Elevrådet har også arrangert temauka «Uke 6» for å øke forståelse og aksept innen seksualitet.

På Lillestrøm videregående skole har elevrådet gitt alle elever mulighet til å engasjere seg i elevdemokratiet, og selv ta initiativet til å danne komiteer for å gjennomføre aktiviteter, iverksette tiltak og bidra inn i skolens inkluderingsarbeid.

Elevrådskonkurransen

Konkurransen ble utlyst høsten 2020, og elevrådene har hatt mulighet til å sende inn sine bidrag innen påsken 2021. Elever har vært med i hele prosessen. De har medvirket om kriteriene, og det er også de som er i flertall i juryen.

Juryen bestod av representanter fra ungdommens fylkesråd, Elevorganisasjonen i Viken, lærlinger, ungdomsrepresentant fra Trygg læring, koordinator for ungdomsråd, ombudet for barn og unge i Viken og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.

Til toppen