Webinar om videregående opplæring i Viken

Fikk du ikke med deg webinaret Hva skjer ‘a – tilstanden i videregående opplæring, som vi sendte tirsdag 13. april?  Da kan du se opptaket her
Lærer hjelper tre elever - Klikk for stort bildeFølg med på webinar tirsdag 13. april om tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken Christian Berset/Studio CB   

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vikens første år er klar. Den viser karaktersnitt, andelen som fullfører og består, og kartlegging av læringsmiljøet, skolemiljø og mobbing, elevdemokrati og medbestemmelse.

Hva får du høre om?

Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse, innleder webinaret, og du får en presentasjon av resultatene i tilstandsrapporten. Rektorer med flere fra Bjertnes, Glemmen og Hønefoss videregående skoler gir sine kommentarer og vi får høre erfaringene fra en lærebedrift.

Jan Merok Paulsen, professor ved OsloMet, deler av sin kunnskap om hvordan skolene i felleskap kan jobbe med skoleutvikling. Til slutt blir det samtale mellom rektorene ved Bjertnes, Glemmen og Hønefoss videregående skoler, Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse og Jan Merok Paulsen.

Program

Hva skjer ‘a – tilstanden i videregående opplæring i Viken fylkeskommune

Tirsdag 13. april kl. 14.00-15.15.
Webinaret strømmes direkte her. 

  • Åpning av webinaret v/ Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.
  • Er Vikenopplæringen på rett vei? v/ Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.
  • Tilstandsrapporten - grunnlag for kunnskapsbasert skoleutvikling v/ Jorunn Lajord, Øistein Ørseng og Inger Moland Wahl, Rådgivere i seksjon for Statistikk og analyse. 
  • Hvordan driver vi kunnskapsbasert skoleutvikling i praksis v/ rektor med flere fra Bjertnes, Glemmen og Hønefoss videregående skoler. 
  • Liv og lære i lærebedrift - en historie fra praksisfeltet​​​​​, Touch-Skin Tonic – frisør og velværebedrift v/ faglig leder Katrin Aarsten og lærling. 
  • De smarteste skolene lærer i fellesskap v/ Jan Merok Paulsen, professor ved OsloMet.
  • Hva vinner vi når vi deler? Samtale mellom Solveig Helene Olsen, Randi Michaelsen, rektor ved Bjertnes videregående skole, Pål André Ramberg, rektor ved Glemmen videregående skole og Torunn Mathisen, rektor ved Hønefoss videregående skole og Jan Merok Paulsen.
  • Avslutning v/ Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse. 

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal behandles i komité for utdanning 19. april og i fylkestinget 5. – 6. mai.

Spørsmål fra media

Mediene kan stille spørsmål direkte etter at webinaret er ferdig kl.15.15.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse, Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse og Jan Merok Paulsen, professor ved OsloMet vil være tilgjengelig for spørsmål. 

Spørsmål kan stilles ved å gå inn i eget Teams-møte for presse. Send e-post til presse@viken.no for invitasjon til dette Teams-møtet. 

Til toppen