Aktuelt

Viderefører toppidrett og yrkesfag på Ål videregående skole  

– Vi vil videreføre satsingen på å gi elever mulighet til å kombinere yrkesfag og toppidrett på Ål videregående skole, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.    

Ureist mat på alle fat

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg er ikke maten bare ureist, økologisk og miljøskapende. Som det beste i livet er den også gratis. Rett før vinterferien startet serveringen.  

Skal skape glede hos utviklingshemmede

Frivillige organisasjoner i tidligere Akershus kan nå søke om penger til å arrangere tiltak for utviklingshemmede gjennom Akershusfondet. Søknadsfristen er 31. mars 2021.     

Kulturområdet skal utvikle egne temastrategier

Viken fylkesting har vedtatt at det skal utvikles tre egne temastrategier for rådsområdet kultur og mangfold, og inviterer til en god og bred medvirkningsprosess, når den starter opp i april.   

Klart for vinterferie

Nå starter vinterferien for mange. I uke 8 og 9 er det vinterferie i Viken.  

Sorterer i klimaomgrepa for felles forståing

Kva betyr eigentleg «utsleppsfri», «klimanøytral» eller «nullutslepp»? Ulik forståing kan gi uryddig debatt. Det vil fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, unngå. No har fylkestinget blitt einige om korleis fleire sentrale klimaomgrep skal forstås.   

Skolevalget til høsten blir elektronisk 

Fylkestinget har vedtatt at alle Vikens videregående skoler skal gjennomføre elektroniske skolevalg høsten 2021.        

Viken vil ha T-bane til Lørenskog

Et bredt flertall i Fylkestinget vil forlenge T-banen fra Ellingsrud til Lørenskog, og utrede en forbindelse videre til Lillestrøm.    

Glad for nye støtteordninger til Vikens næringsliv

Nå kommer ikke bare en, men to nye støtteordninger for aktører i hele Vikens næringsliv. Formålet er næringsutvikling, nye arbeidsplasser og sterkere næringsklynger.        

Nå er Viken antirasistisk sone

Det er nulltoleranse for rasisme, diskriminering og trakassering i Viken fylkeskommune.  Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.  

Til toppen