Aktuelt

ELEV-PC

Alle elevar i vidaregåande skule i Viken fylkeskommune skal ha ein bærbar PC til bruk i skulearbeidet. Nye VG1-elevar som skal kjøpe ny PC bør gjera dette innan 15.08.21. Du finn meir informasjon om ordningane innan Viken her

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

NY KANTINE VED ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE FRÅ AUGUST 2021

   

Sommerbemanning 2021

Skolen vil ivareta behovet for utskrift av nytt vitnemål og fagdokumentasjon gjennom sommeren. Kontoret på Ål vidaregåande skole er bemannet til 09.07.2021.

Utskriving av vitnemål og fagdokumentasjon

Fristen for utarbeidelse av vitnemål og fagdokumentasjon er 25. juni 2021 kl 1200 .  Noen vil få nytt vitnemål etter klage på karakter.

ELEVFORSIKRING OG SKADEMELDING

Alle elevar i vidaregåande skule er forsikra mot ulykker, også lærlingar og lærekandidatar.  Dersom ein elev skadar seg på skulen, skal eleven saman med ein tilsett ved skulen sende inn skademeldingsskjema til NAV. Sjå meir informasjon her

ELEKTRISK HJULLASTER PÅ LÅN

Det er stor satsing på fossilfrie maskiner og køyretøy i Viken, Vestfold-Telemark og Oslo.  Det kjem stadig nye køyretøy og anleggsmaskiner på marknaden som anten går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.  Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i Viken fylkeskommune skal vera til hjelp for ulike aktørar for utprøving og testing av fossilfrie maskiner og køyretøy, og låner ut maskiner gratis for utprøving.

SKOLEHELSETJENESTEN

Birgitte Skare er ny sykepleier i skolehelsetjenesten ved Ål vgs. Hun skal ha fast kontortid på TORSDAGER fra 8:00 - 12:00.  Stikk innom kontoret hennes om du vil gjøre en avtale, eller ta kontakt på telefon: 992 87 853.

AKTIVITETSKAMPANJE

Elevar og tilsette ved Ål vidaregåande skole blir inviterte til å vera med på Norges største aktivitetskampanje/sykle til jobben-kampanje.

Smittevernreglar frå 12.04.21

Ny smittevernrettleiar for vidaregåande skole frå 12.04.21. Du finn meir informasjon her

RØRE-midlar frå hausten 2021

Ål vgs får frå hausten -21 midlar til å jobbe med folkehelsearbeid.  Sjå meir informasjon på Viken.no

Til toppen