Aktuelt

Viktig informasjon om endring av testing, smittesporing og karantene – nedjustert TISK

Frå og med 27.09.21 er det nye nasjonale retningslinjer for testing, smittesporing og karantene – nedjustert TISK (TESTING - ISOLASJON - SMITTESPORING - KARANTENE). Denne endringa kjem fordi me no har komme så langt i vaksineringa at befolkninga er godt beskytta mot alvorleg sjukdom. Dei fleste uvaksinerte er barn som har svært låg risiko for både sjukdom og seinfølgjer av Covid-19. Det er difor behov for overgang til tiltak som framleis er smittevernmessig effektive, men også mindre inngripande.

Kort oppsummert:

  • Hald deg heime og test deg om du får symptom
  • Smitta? Gå i isolasjon, husstandsmedlemmer blir heime eller må teste seg hyppig
  • Informer dine nærkontaktar

Meir informasjon om TESTING:

  • Dersom du har symptom og skal bestille time til test kan du ringe legekontoret/fastlegen din 
  • NB! Det er framleis viktig at alle, både vaksinerte og uvaksinerte, held seg heime og testar seg ved symptom. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skule/barnehage når allmenntilstanden er god og symptoma avtakande. Meir informasjon finn du her:  Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? - FHI

ELEVUNDERSØKINGA 2021

Elevundersøkinga 2021 skal gjennomførast i alle vg1-klassar, vg2-klassar og 3PBA i veke 50 2021.

VIKTIG INFORMASJON OM FRÅVÆR

Informasjon om fråvær 21-22 (PDF, 182 kB)

SØKNADSFRIST LÅNEKASSEN

Buskerud-skoler får nytt nettverk

Arbeidet med å skifte ut nettverk på Åssiden og Drammen videregående skoler er godt i gang. Videre utskifting er planlagt så raskt som mulig.  

Fortsatt utfordringer med dårlig skolenett

For å sikre bedre nettverk  på PC-er, kan elever ikke lenger koble sin mobil til Vikens nettverk eller gjestenett på skolen. Det varierer dessverre hvor godt tiltaket fungerer i ulike klasserom.   

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Bedre skolenett etter høstferien

For å sikre bedre nettverk for alle PC-er som er logget på nettet, vil elever ikke lenger kunne koble sin mobil til Vikens nettverk eller gjestenett på skolen. Endringen skjer fra 11. oktober. 

ELEVRÅD OG ELEVRÅDSSTYRE, KANTINESTYRE OG OD-KOMITE 2021-22

Det er valgt elevråd, elevrådsstyre, elevrepresentantar til kantinestyre og OD-komite for skuleåret 2021-22. Lykke til med viktig arbeid! :-)

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Utfordringer med trådløst nett

Fra skolestart har det vært store utfordringer med trådløst nettverk på skolen. Det settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. Dette vil dessverre ta noe tid, men det vil bli bedre utover høsten.

Til toppen