Aktuelt

Husk bålforbudet!

Årets russepresident i Oslo og gamle Akershus, Thomas Aasen, ber særlig russen til å sette seg inn i reglene: «Det generelle, nasjonale forbudet betyr forenklet at det ikke er lov tenne ild – inkludert engangsgrill og bålpanne – i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.» I tillegg til det nasjonale bålforbudet, kan det være ulike lover og regler i kommunene. Noen steder kan det være enda strengere forbud mot bålbrenning, og blir våren og sommeren tørr, kan kommuner også utvide forbudet – det har skjedd i mange kommuner på Østlandet nå. I disse kommunene er det heller ikke lov å tenne noen form for ild på tilrettelagte bålplasser. Sjekk kommunen om hva som er lov!

Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering

Har du karakteren 1, eller står du i fare for å få karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Elektrisk hjullaster ved Ål vidaregåande skole

Viken-prosjekter bidro til innkjøp av elektrisk hjullaster.

Eksamen avlyses

Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.

Ål vidaregåande skole miljøtårnsertifisert

  Ål vidaregåande skole er miljøfyrtårnsertifisert 

Var du avgangselev på videregående skole i 2019/20 eller 2020/21 og fikk ikke bestått?

Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs som forberedelse til privatisteksamen for avgangselever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 skoleåret 2019/20 eller 2020/21.

Filmprosjekt - yrkesfag og Ål vgs

Ål vgs har i samarbeid med bedrifter og offentlege instansar utarbeidd filmsnuttar som skal brukast overfor ungdommar og foreldre i heile Hallingdal for å rekruttere endå betre til yrkesfagleg utdanning. Tusen takk til alle elevar, tidlegare elevar, lærarar, lærlingar og medarbeidarar som har bidratt, og takk til alle bedrifter, Ål kommune og VVHF som har stilt opp i dette prosjektet!    

VIKTIG INFORMASJON OM FRÅVÆR

Informasjon om fråvær 21-22 (PDF, 182 kB)

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Viktig informasjon om endring av testing, smittesporing og karantene – nedjustert TISK

Frå og med 27.09.21 er det nye nasjonale retningslinjer for testing, smittesporing og karantene – nedjustert TISK (TESTING - ISOLASJON - SMITTESPORING - KARANTENE). Denne endringa kjem fordi me no har komme så langt i vaksineringa at befolkninga er godt beskytta mot alvorleg sjukdom. Dei fleste uvaksinerte er barn som har svært låg risiko for både sjukdom og seinfølgjer av Covid-19. Det er difor behov for overgang til tiltak som framleis er smittevernmessig effektive, men også mindre inngripande.

Til toppen