AMBULANSEFAG VED ÅL VGS FRÅ AUGUST -23

Er du interessert i å søke ambulansefag ved Ål vsg? 

Oppstart av nytt tilbod frå august -23, med ambulansefag over 2 år der du samstundes oppnår generell studiekompetanse.

Oversikt over fordeling av dei ulike fag og timetal på vg1, vg2 og vg3 finn du her (DOCX, 16 kB)