BYGGEPROSJEKT/ELEVARBEID SKULEÅRET 2021/22

Ål vgs treng større byggeoppdrag til vg2-klasse for skuleåret 2021-22.  Vi tek også på oss mindre byggeoppdrag for vg1-elevane våre.

Vår vg2-klasse treng eit større byggeoppdrag med varierte arbeidsoppgåver. Oppdraget må gje faglege utfordringar og dekke kompetansemåla i vg2.  Lag og organisasjonar blir prioriterte. Vidare vil kort avstand til skulen vera avgjerande.

For våre vg1-elevar tek vi på oss mindre byggeoppdrag i eigen bygghall; anneks, bod, skur, gapahuk o.l.|

For spørsmål, kontakt fagkoordinator Kjell Einar Bie, tlf. 95239563, eller ass. rektor Sissel Skrindo, tlf. 99287896.

Søknad på e-post til alvgs@viken.no

Legg ved teikningar og enkel beskrivelse.


Søknadsfrist: 01.04.21.

Til toppen