EKSAMEN VÅR -21

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene.

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i videregående opplæring.  Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på vg3.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021: 

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever. 
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever. 
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres. 
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres. 
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene. 
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak. 
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23. 
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres. 
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen. 

Se informasjon på Viken.no 

Du finner mer informasjon i pressemelding fra Kunnskapsdept. her

Til toppen