ELEVFORSIKRING OG SKADEMELDING

Alle elevar i vidaregåande skule er forsikra mot ulykker, også lærlingar og lærekandidatar.  Dersom ein elev skadar seg på skulen, skal eleven saman med ein tilsett ved skulen sende inn skademeldingsskjema til NAV.

Sjå meir informasjon her

Til toppen