OPPSTART SKULEÅRET 2021-22

Velkomen til nytt skuleår ved Ål vidaregåande skole onsdag 18.08.21 kl. 08.00!   

Alle elevar startar onsdag 18.08.21 kl. 08.00, bortsett frå klassane vaksenklassane 7HFA og 7BUA. 7HFA og 7BUA startar måndag 23.08.21 kl. 08.00.

Kvar oppmøte blir for den einskilde klasse er ikkje avklart endå; dette er avhengig av covid-situasjonen og om skulen startar på gult eller grønt nivå.  

Nærare informasjon om oppstart kjem på heimesida ca. 12.08.21.

Sjå også viktig informasjon om elev-PC for Vg1-elevar her

Til toppen