FRÅVÆR

Elev kan søke om å få fjerna inntil 10 dagar fråvær frå vitnemålet.

Du finn meir informasjon her

 

Søknadsfrist: 22.05.23