Husk bålforbudet!

Årets russepresident i Oslo og gamle Akershus, Thomas Aasen, ber særlig russen til å sette seg inn i reglene: «Det generelle, nasjonale forbudet betyr forenklet at det ikke er lov tenne ild – inkludert engangsgrill og bålpanne – i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.» I tillegg til det nasjonale bålforbudet, kan det være ulike lover og regler i kommunene. Noen steder kan det være enda strengere forbud mot bålbrenning, og blir våren og sommeren tørr, kan kommuner også utvide forbudet – det har skjedd i mange kommuner på Østlandet nå. I disse kommunene er det heller ikke lov å tenne noen form for ild på tilrettelagte bålplasser. Sjekk kommunen om hva som er lov!

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er viktig å huske på at dersom du ved uaktsomhet forårsaker brann, kan du bli erstatningsansvarlig eller få en bot. Også på de faste, helårs bålplassene er du ansvarlig for dine handlinger. Forebyggendeforskriften påpeker at alle har plikt til aktsomhet. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan det medføre straffeansvar, erstatningsansvar eller bot.

Russepresidenten avslutter: «Det er ikke noe man ønsker seg i russetiden! Jeg oppfordrer alle som er på vei ut i skog og mark med telt, sovepose, engangsgrill og grillkull, om å sjekke hva som er lov av bålbrenning der de er.».

Thomas Aasen samarbeider med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Øvre Romerike brann og redning, Asker og Bærum brann- og redning IKS, Indre Østfold Brann og Redning og Oslo brann- og redningsetat om å få ut budskapet til russen.

Til toppen