Karakter - skriftleg privatisteksamen

Karakterar for skriftleg privatisteksamen er tilgjengeleg i privatistportalen frå og med 6. januar.  Klagefristen er 10 dagar fra den dagen karakteren er gjort tilgjengeleg. 

Du finn karakteren ved å logge deg inn på privatistportalen.  Velg profil og klikk deretter på aktuelt fag. 

Klagefrist på skriftleg privatisteksamen er 15. januar.

Du finn meir informasjon om privatisteksamen her .

Til toppen