Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdataundersøkelsen 2021 gjennomføres i perioden 08.-26.03.21. 

Formål med Ungdataundersøkelsen:

- Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

- Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

- Gi mulighet for sammenligning med andre fylker/ kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Du finner mer informasjon her (PDF, 151 kB)

Til toppen