Rektor og skolens ledelse

Ledergruppa ved Ål vidaregåande skole består av rektor, ass. rektor I og II, tilretteleggingsleder og administrasjonsleder.

Rektor

Arnstein Sørbøen
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Tlf: 971 85 435
E-post: arnstein...@viken.no

 

Assisterende rektor I

Sissel Skrindo
Tlf: 992 87 896

E-post: sissel..@viken.no

Ass. rektor I Sissel Skrindo har m.a. ansvar for 

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Helse- og oppvekstfag
  • Salg, service og reiseliv

Assisterende rektor II 

Trine Aslaksrud Børtnes
Tlf: 934 12 281
E-post: trine..@viken.no

Ass. rektor II Trine Aslaksrud Børtnes har m.a. ansvar for 

  • Påbygging til generell studiekompetanse
  • Elektrofag
  • Teknikk og industriell produksjon

 

Administrasjonsleder

Anita Holo Norhaug Lappegard
Tlf: 971 51 271

E-post: anita...@viken.no

Administrasjonsleder Anita Holo Norhaug Lappegard har ansvar for skoleadministrasjonen, kantinedrift og renholdstjenestene.

 

Tilretteleggingsleder

Ranveig Hille
Tlf: 476 17 106

E-post: ranveig..@viken.no

Tilretteleggingsleder Ranveig Hille har ansvar for tilrettelegging og organisering for elever som trenger ekstra støtte og hjelp, og for norskopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

 

Fagkoordinator

 

Helse- og oppvekstfag:

Tonje Dahl

Fellesfag:

Christina Haagenrud/Astrid W Thon

Elektrofag:

Jens Romslo

Teknikk og industriell produksjon: 

Geir Snare

Salg, service og reiseliv:

Gro Torpe

Bygg- og anleggsteknikk:

Morgan Slåtto