For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

Rektor og skolens ledelse

 

 

 

Til toppen