Beredskapsledelse

Rektor og skolens ledelse

Rektor

Arnstein Sørbøen
Tlf: 32084501 / 97185435
E-post: arnstein...@viken.no

Ass. rektor I 

Anders Eide
Tlf: 32084505 / 90881025
E-post: anders....@viken.no

Ass. rektor II

Sissel Skrindo
Tlf: 32084511 / 99287896

E-post: sissel..@viken.no

Administrasjonsleder 

Wenche Køso
Tlf: 32084509 / 91673929

E-post: 

Tilretteleggingsleder

Ranveig Hille
Tlf: 32084506 / 47617106

E-post: ranveig..@viken.no

Til toppen