Asker videregående skole

  • Nyhetsbrev i september
    Hver måned vil vi poste nyheter som har vært delt på skolens hjemmesider og gi noen innblikk i hvilke aktiviteter som kommer på skolen framover. Les skoleårets andre nyhetsbrev.
  • Informasjon om koronasituasjonen
    Normal hverdag med beredskap for endringer i smittesituasjonen og forebygging av smitteutbrudd.

Aktuelt

Kalender

Til toppen