Asker videregående skole

  • Nyhetsbrev i mars
  • Møter for foresatte i mars
    Vi inviterte foresatte på alle trinn til møte om eksamen, standpunkt og skolemiljø tirsdag 28. mars (Vg2 og Vg3) Vi oppfordret også til deltakelse på digitalt foreldremøte Viken onsdag 29.3 https://facebook.com/events/foresattemøte Rektors presentasjon russ 2023 (PDF, 2 MB)

Aktuelt

Kalender

Til toppen