Aktuelt

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

Rektors sommerhilsen

Skoleåret 2020-21 er straks historie og jeg vil takke alle for å ha holdt ut et skoleår preget av koronakrisen og stadig nye restriksjoner.  

Agurksafari på Vettre

Mandag 7. juni dro 14 biologi 2-elever til Solbergs agurkgartneri på Vettre som er en av Norges største produsenter av agurk.  

Earth Observation Project på Asker videregående skole

Askerelevers forskning på smelting av isbreen Twaites i Antarktis har gjort inntrykk på engelske forskere. Den gigantiske isbreen er omtrent 21 km x 7 km, den dekker et areal tilsvarende avstanden fra Asker til Oslo. Twaites isbreen smelter med en alarmerende gjennomsnittsfart på ca. 36 m/dag!          

Uteskole med geometri

Elevene i R1 hadde uteskole i finværet. Det var ingen lærebok eller datamaskin å se, men alle gikk med mobilen i hånda og blikket festet på bakken?      

På besøk i Asker rådhus

I dag fikk elevene i faget Politikk og menneskerettigheter en dobbeltime om lokaldemokrati i rådhuset.  

Nyhetsbrev i mai og juni

Les vårt åttende nyhetsbrev til foresatte ved Asker videregående skole.  

Informasjon om jevnlig massetesting på skolen

Skolen vil fra nå av tilby selvtesting av avgangselever for koronavirus hver uke fram til sommeren. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).  

Sommerstemning

Elevene trakk ut i skolegården i det fine været.     

Råd til avgangselevene når de skal markere russetid

Kommuneoverlegen i Asker anbefaler å utsette russefeiringen til juni, men mange vil likevel samles i mindre grupper og prøve russedressen nå i mai. Her finner du råd, regler og anbefalinger for russ og andre som vil samles innenfor smittevernreglene. Disse rådene går også til foresatte.    

Til toppen