59 grader bratt

Elevene i Vg2 idrett har vært ute på tur med mange overraskelser og tøffe konkurranser. For å finne ut overnattingssted måtte elevene dykke i Finnsrudvannet etter kartreferansen!

 

Turen startet med ulike makkerparkonkurranser ved  golfbanen i Asker. Siste utfordring der var et bad for å finne kartreferanse til overnattingsstedet vi skulle sove to netter. Turen gikk så videre innom ulike poster med blant annet bueskyting og pushupskonkurranse.

Dag 2 hadde vi "hide and snik". Her fikk elevene et gitt område de skulle bevege seg i fra A til B, uten at lærerne  oppdaget de på veien. Videre gikk turen til Asdølsjuvet. På programmet hadde vi også kokkekamp, treklosseholding og bygging av pil og bue. 

Til toppen