Asker vgs tar ansvar

I mai 2023 var to biologiklasser ute og utforsket det biologiske mangfoldet i nærområdet. På vei tilbake til skolen ble fokuset rettet mot en eng som var overvokst med fremmedarten kanadagullris. Planten ble opprinnelig importert til Norge som prydplante, men har siden vist seg å bli en fryktet fremmedart.

Nærbilde av Kanadagullris - Klikk for stort bildeKanadagullrisen er en lett synlig fremmedart i naturen vår - og svært skadelig Rakel Hamre


 

Det var i mai 2023 at elevene fra biologi var ute og utforsket det biologiske mangfoldet i nærområdet rundt skolen. Det ble gjennomført bl.a. ruteanalyser hvor elevene valgte et lite område (rute) på bakken, avgrenset området, og artsbestemte planter og dyr innenfor området. De vurderte det biologiske mangfoldet ut ifra disse observasjonene og ut ifra abiotiske faktorer.  På vei tilbake til skolen var fokuset rettet mot fremmedarten kanadagullris.

Kanadagullris er en plante som opprinnelig ble importert som prydplante på 1700-tallet, men som har vist seg å bli en fryktet fremmedart i Norge. Den sprer seg svært effektivt, både via røtter og store mengder frø. En enkelt plante kan avgi 10 000 frø (!), og når disse spres med vinden er gjerne store deler av Asker dekket av plantene innen skolestart. Hva kan vi gjøre for å hindre at kanadagullris «tar over» og dermed fortrenger andre planter som har brukt lang tid på å tilpasse seg sitt leveområde?

Kanadagullris blomstrer på sensommeren, og da er de lett å gjenkjenne. Da har imidlertid frømodningen og frøspredningen allerede skjedd, så hvis vi ønsker å fjerne kanadagullrisplanter så er juni et egnet tidspunkt å gjøre dette, før frømodningen. Dette har biologigjengen tatt på alvor, og fylte søppelsekker med kanadagullris og kastet dette i restavfallet (NB! ikke i matavfall).  

Plantene har et karakteristisk utseende, også uten blomster, så alle kan bidra! Oppfordringen er klar; fjern kanadagullris om de dukker opp på din vei, og oppfordre de som bruker kanadagullris som prydplante i sin hage om å velge en annen.

Elever samler Kanadagullris i søppelsekker. - Klikk for stort bildeElevene tok ansvar og gitt til roten av problemet. Rakel Hamre