Askerrevyen

Askerrevyen står for døren og intensivuka for revyarbeidet er i gang. Revyen i år handler om konspirasjonsteorier. Spørsmålet Hvor er babyduene? som er tittelen på årets revy ironiserer over påstander om at vi lever i et overvåkningssamfunn der falske nyheter egentlig er sanne.  

Det er i år omtrent 170 av skolens elever som deltar i revyen. Revyen er elevlaget og dugnadsdrevet av elevene selv og det er fire revysjefer som har det overordnede ansvaret for arrangementet i tillegg til mange gruppesjefer som har ansvar for at alle medlemmene i de ulike gruppene samarbeider i og på tvers av gruppene. Revysjefene i år er Marchus Bjørge Nilsen, Jakob Rastad, Maja Elfrida Kjølseth Bræin og Frida Lima-Hogsnes.  Intensivuka begynner 03.02 og alle revyens medlemmer blir da travelt opptatt med revyen etter skoletid og i helgen. Premieren er 09.02. Revyen spilles til og med 15.02. 

Revysjefene har et tett samarbeid med skolens ledelse; rektor Cathrine Kittilsen Zandjani, konstituert assisterende rektor Anne-Karine Knutsen og Tarje Risbøl som er miljøarbeider. Sammen med revysjefene vil vi sikre at revyen blir et trygt og godt arrangement med mye læring. Revyen er en forestilling vi som skole er stolte av og vi vil at de elevene som ikke er med på revyen også skal ha en god opplevelse og føle at revyen er hele skolens prosjekt. 

Tradisjonen tro inviterer vi også  foresatte knyttet til revyen til å støtte revyens arbeid. Derfor inviterer vi nå foreldre til revydeltakere til å være tilstede noen timer mellom kl 18 - 22 på kveldstid og mellom kl10- 16 i helgedagene når revyen har sin intensivuke og på premieredagen. De som ønsker å stille som foreldrekontakter en av disse dagene, vil få i oppdrag å være tilstede som trygge voksne som kjenner ungdommen og kan snakke med dem og heie på arbeidet de nedlegger for revyen. Hvis noen har lyst til å bake, er det også kjærkomment. 

Foresatte til elever som er med på revyen kan registre seg som foreldrekontakt og blir invitert til å være tilstede mens revyen arbeider. De som registrerer seg, vil få nærmere beskjed om oppmøte og informasjon om hva de skal gjøre på sin vakt.

Meld interesse her: Foreldrekontakt for revyen

Vi gleder oss til Askerrevyen og håper mange vil slutte opp om og komme og se på revyen.

Les om tidligere revyer her: Askerrevyen - Asker videregående skole (viken.no)

Til toppen