Beredskap ved atomulykke/utdeling av jod-tabletter

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. Foresatte må samtykke til en slik utdeling dersom barnet er under 16 år. Klikk her for å lese mer og samtykke.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Hensyn og vurderinger for foresatte:

1. Har barnet allergi mot jod eller innholdsstoffene i jodtabletter?

2. Har barnet kjent sykdom i skjoldbruskkjertelen?

Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. Mer informasjon kan du finne på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Barnehager og skoler i Asker har lagre av jodtabletter som kan deles ut til barn og unge hvis det blir nødvendig. Foresatte må samtykke til en slik utdeling dersom barnet er under 16 år. Elever over 16 år er helserettslig myndige og kan selv samtykke til å ta medisin ved utdeling. Skolen vil sørge for at samtykke undersøkes før medisin utdeles til elever under 16 år. Ta kontakt med skolen, hvis du har problemer med å legge inn samtykke.

Klikk her for samtykke for foresatte til elever under 16 år: Samtykkeskjema