Eksamensplan

Les her for mer info om skriftlige og muntlige eksamener 

Eksamensperioden er fra 19. mai til 16. juni. 

Kunngjøring av trekk alle skriftlige eksamener: Fredag 12. mai kl. 09.00.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen gjennomføres i uke 23 og 24. Trekk kunngjøres to dager før eksamensdag.

Eksamensplanen finnes på skolens hjemmeside i kalenderen

MERK AT 19. MAI ER EN EKSAMENSDAG, IKKE FRIDAG FOR NOEN ELEVER

 

Praktisk info:

Elevene skal møte i ordinære undervisningsøkter så sant ikke de har forberedelsesdag eller eksamen. 

Elevene kan trene på tidligere eksamensoppgaver som finnes på Udirs hjemmesider (passordbeskyttet, så elevene må få kode fra sine lærere)

Under muntlig eksamen har elever som ikke har eksamen et alternativt skolesluttprogram med tema folkehelse og livsmestring. 

Eksamen (udir.no)