Elevundersøkelsen og undervisningsvurderingen 2021

Fire par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bildeElever Kristin H Josefsen/Viken fylkeskommune Si din mening om læring og trivsel i skolen!

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2021 mellom mandag 1. november og fredag 11. desember.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Elevundersøkelsen

I oktober gjennomfører Asker videregående skole sin egen undersøkelse. Undersøkelsen kalles undervisningsevalueringen og er lærernes egen undersøkelse som har som mål å sikre elevmedvirkning i alle fag. Dette er elevenes mulighet til å reflektere over egen motivasjon i fagene og gi læreren tips til variasjon i undervisning og vurdering.

Til toppen