Energisk start på skoleåret med tverrfaglig energi-prosjekt

I år ble det en litt annerledes skolestart for lærere og elever ved Asker vgs. Det nye læreplanmålet om bærekraftig utvikling ble utgangspunktet for et tverrfaglig prosjekt om fornybar energi som ble gjennomført på tvers av trinnene. Prosjektet gled også naturlig inn i skolens tenkning om en karakterdempet skolestart hvor elevene får ha fokus på å finne sin plass i fellesskapet. 

En vannrenne med elever rundt.  - Klikk for stort bildeElevene utnyttet helningsgraden til å generere hastighet på vannet - og i andre rekke - elektrisitet. Cathrine K. Zandjani    

Elevenes skolestart ble altså gjennomført som et tverrfaglig prosjekt om vannkraft som en viktig kilde til fornybar energi. Prosjektet var knyttet til læreplanens overordnede del om bærekraftig utvikling og alle fag var med i prosjektet. Prosjektdagene gikk fra torsdag 18. august til mandag 22. august.

Timeplanen ble oppløst slik at elevene ikke hadde vanlige fagøkter, men jobbet med prosjektet. Alle elevene jobbet i makkergrupper og utviklet selv en problemstilling eller et case ut fra tema. De jobbet i klasserommet, men mange tok også i bruk laboratorier, biblioteket, kantina eller skolegården i arbeidet med prosjektet. Alle lærerne var delt inn i veiledergrupper som gav tilbakemelding til hver gruppe.  

Mandag var turdag og avslutning av prosjektet der elevene ble gitt anledning til å oppsummere hva de hadde lært mens de var på tur sammen med kontaktlæreren sin. 

 

Elever spruter vann på en modell i skolegården.  - Klikk for stort bildeElevene lærte å skape elektrisitet med vannets bevegelsesenergi. Cathrine K. Zandjani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vg1 laget elevene en fysisk modell av et vannhjul og en generator med støtte fra sin naturfagslærer og prøvde ut om denne gav strøm når de satte vann til modellen. Elevene utarbeidet en arbeidstegning av modellen og dokumenterte hvordan de jobbet, hva de utviklet og hva de lærte. 

I Vg2 og Vg3 jobbet elevene med en teoretisk oppgave om vannkraft som fornybar energikilde. Vannkraft gir klimavennlig (utslippsfri) energi og er bra for miljøet globalt sett, men vannkraftverk gjør også inngrep i naturen, og har negative effekter lokalt både på oversiden og nedenfor demningen. Dette påvirker det biologiske mangfoldet. 

Gruppene valgte problemstillinger med bakgrunn i det teoretiske grunnlaget om vannkraft og drøftet betydningen av vannkraft som fornybar energikilde enten i dag, før eller i fremtiden. De vurderte fordeler og ulemper med vannkraft som fornybar energikilde og valgte ulike presentasjonsformer for å svare på sin egen problemstilling.

Alt i alt et vellykket prosjekt med god innsats fra både lærere og elever!

Til toppen