Fagdag i religion og etikk

Klasse 3STF og lærer Jorunn har hatt fagdag og jobbet med læreplanmål om humanisme.

 3STF har fagdag i religion  - Klikk for stort bilde3STF har fagdag i religion Anne-Grethe W. Gundersen   

Læreplanmålet sier at elevene skal presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene.  

For å nå målet skulle elevene lage veggplakater. Innholdet skulle de strukturere på en kreativ måte. På forhånd jobbet klassen med ulike forskjellige retninger innenfor humanismen: kristen-, livssyns- og transhumanismen. Klassen har bl.a. sett en episode av Trygdekontoret som handler om transhumanismen og snakket om det som skjer hos Alcor,  https://www.alcor.org/  en organisasjon som driver med kryoteknikk. Kryoteknikk er langvarig nedfrysing av mennesker for framtidig gjenopplivning.  

Klassen har også diskutert om aldring er en sykdom som alle mennesker bør kureres for. Firmaet BioViva, er et anti-aldringsselskap  https://bioviva-science.com/ som forsker på å stoppe aldring. 

Elevene synes at dette temaet var veldig spennende innenfor religionsfaget og de lagde flotte og informative plakater. Supert jobba 3STF! 

   

 

 

Til toppen