Vi inviterer foresatte på alle trinn til møte om eksamen, standpunkt og skolemiljø tirsdag 28. mars (Vg2 og Vg3)

Vi oppfordrer også til deltakelse på digitalt foreldremøte Viken onsdag 29.3 https://facebook.com/events/foresattemøte

Til toppen