Den årlige elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i november.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I oktober gjennomfører Asker videregående skole også sin egen undersøkelse. Undersøkelsen kalles undervisningsevalueringen og er lærernes egen undersøkelse som har som mål å sikre elevmedvirkning i alle fag. Dette er elevenes mulighet til å reflektere over egen motivasjon i fagene og gi læreren tips til variasjon i undervisning og vurdering.

Mer informasjon om undersøkelsen fra Viken fylkeskommune (PDF, 81 kB)