Informasjon om koronasituasjonen

Kommuneoverlegen har bestemt gult trafikklys allerede fra og med mandag 13.09. Det betyr at alle elever møter på skolen, så sant de er friske og har negative hurtigtestsvar. Alle elever i Vg1 og Vg2 skal hurtigteste seg hjemme mandag og torsdag før de kommer på skolen. Testkit utleveres av kontaktlærer hver uke og kan også hentes på skolen fram til kl 19 hver dag.

Smitteverntiltak på skolen:

 • Bruk antibac når du kommer om morgenen og så ofte du kan ellers. Ha gjerne med antibac i vesken.
 • IKKE møt på skolen dersom du har antydning til luftveissymptomer. Gi beskjed til lærerne og jobb hjemmefra.
 • Hold avstand, unngå opphold i fellesarealene og husk høyrekjøring
 • Begrens bruk av bokskap
 • Sitt på tildelte plasser i alle klasserom og hold makkegruppene
 • Munnbind fås ved hovedinngangen for de som ønsker å bruke det utenfor klasserommet.
 • Tenk over hvem du gjør til dine nærkontakter og husk hvem du er sammen med på fritiden (dette for å lette smittesporingsarbeidet dersom du skulle bli koronasmittet)
 • Det innføres hyppig egentesting og utdeling av testkit til hjemmetesting så lenge kommuneoverlegen mener det er nødvendig.

Smitteverntiltak i bygget:

 • Kantina stenges for opphold. (Heller ikke Vg3 får sitte i kantina fra og med neste uke)
 • Lunsj spises i klasserommet eller ute (2stc i bibliotektets studierom og 2ste på 301/vestibylen)
 • Vindeltrappa stenges
 • Bokskapene kan brukes, men ikke når det er mange elever i gangene. Dette for å unngå trengsel.

De med luftveissymptomer må holde seg hjemme og jobbe med skole hjemmefra dersom de er friske nok til det:

 • Vær pålogget teams og følg timeplanen
 • Delta på videomøter dersom læreren setter i gang slike
 • Jobb med fag etter plan for dagen slik det ligger i fagteamet. Send chat til lærer ved spørsmål.
 • Elever som jobber hjemme i perioden vi er på grønt eller gult, må få foresatt til å sende egenmelding til kontaktlærer. Det registreres digital tilstedeværelse via teams av faglærer for hver økt.

Informasjon om testregimet

Barn og unge må også i karantene dersom de bor sammen med personen som har fått påvist korona. Bakgrunnen for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer koronaforskriften, er internasjonale studier som viser at barn og unge svært sjelden blir alvorlig koronasyke. De blir heller ikke smittet i samme grad som voksne. Dette gjelder også for den dominerende deltavarianten av koronaviruset.  Hensikten med å sette barn og unge i karantene har vært å hindre smitte i samfunnet for øvrig. Nå som store deler av befolkningen har fått én eller to vaksinedoser, er de beskyttet mot alvorlig sykdom. Helsemyndighetene vurderer derfor at ulempene barn og unge utsettes for når de er i karantene, ikke lenger står i forhold til nytten.

I tråd med anbefaling fra helsemyndighetene, vil kommunen ta i bruk hurtigtester som gir svar i løpet av 20 minutter. Er testen negativ kan ungdommen komme på skolen. Er testen positiv, må ungdommen ta en ny test på teststasjonen.

Hurtigtestene foretas hjemme. Er hurtigtesten negativ, kan ungdommen leve som før. Dersom testen er positiv, må barnet eller ungdommen ta en ny test (PCR-test), og blir satt i karantene. Foreldre må ta kontakt om de ikke samtykker til testing. Testing er frivillig. Hvis du som forelder ikke ønsker at din ungdom skal testes, ta kontakt med skolen. Barn og unge som er nærkontakter til en smittet og som ikke testes, blir pålagt å gå i karantene.

Les mer info her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva

Les mer om testing og karantene ved skolestart på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Les mer om koronatiltak i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Bestille time for testing PCR-test

Her kan du bestille time digitalt til testing.
Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:30 mandag til fredag, og kl. 09:00-15:00 i helger.

Familiemedlemmer til elever som settes i karantene, kan leve som før og trenger ikke å testes. Spørsmål skal ikke rettes til skolen, se under.

Spørsmål om karantene, smitte og testing?

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Les mer på våre koronasider. 

Til toppen