Møter for foresatte i mars

Vi inviterer foresatte på alle trinn til møte om eksamen, standpunkt og skolemiljø tirsdag 28. mars (Vg2 og Vg3)

Vi oppfordrer også til deltakelse på digitalt foreldremøte Viken onsdag 29.3 https://facebook.com/events/foresattemøte

Velkommen til møte for foresatte. I møtene for alle trinn vil det bli gitt informasjon om eksamensforberedende prøver, eksamenstrekk og tilrettelegginger til eksamen. I tillegg snakker vi om skolemiljø.

Finn tid for aktuelt møte her: 

Vg2

Tirsdag 28. mars i auditoriet

Tid:

kl 18.00 - 19.00

Tema:

Eksamen, eksamensforberedende prøver, tilrettelegging til eksamen og info om standpunkt.

Informasjon om russegrupper og skolemiljø

Vg3

Tirsdag 28. mars i auditoriet

Tid:

kl 19.30 - 21.00

Tema:

Eksamen, eksamensforberedende prøver, tilrettelegging til eksamen og info om standpunkt.

Informasjon om russefeiring og skolemiljø. Påmelding til vakter og grøtservering i russetiden. Ta med kalender og sjekk når du kan stille opp og hjelpe til. 

Ressurser Vg2 og Vg3

Digitalt foreldremøte Viken onsdag 29.3 https://facebook.com/events/foresattemøte

Samtaleguide/Foreldreveilederen til Rogalands fylkeskommune https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/rogalandsruss/til-foreldre-og-foresatte/samtaleguide-for-foreldre/

Ressurser Vg1

NKVTS – omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen: Omfang av vold og overgrep

Håvard Lilleheie snakker med sin sønn om seksualitet: YouTube video

Redd barns rapport om porno: Rapport fra Medietilsynet

Politiet: Politiets informasjonsmateriell

Medietilsynet rapport om porno 2022:

  • Over halvparten av 13–18-åringene svarer at de har sett porno på nett. 35 prosent svarer at de ikke har sett porno.
  • En betydelig høyere andel av guttene enn jentene svarer at de har sett porno på nett (68 mot 34 prosent).
  • Sammenlignet med 2018 er det en økning på 10 prosentpoeng i andelen 13–18- åringer som har sett porno på nett. Økningen skjer i størst grad hos yngre grupper og blant jenter.
  • Til sammen 55 prosent av 13–18-åringene som har sett porno på nett, så porno for første gang før fylte 13 år.

Medietilsynet rapport om bildedeling 2023: Rapport om bildedeling

Nyhetssak om bildedeling: Mer om bildedeling fra Medietilsynet

Tea Consent: Denne filmen er veldig fin å se sammen med barnet ditt og en god måte å starte denne samtalen på: YouTube video om samtykke

Zanzu – min kropp i ord og bilder laget for foreldre. Finnes på 9 ulike språk:  Zanzu webside

Her finner du mer info om Spør først: Spør Først

Til toppen