Møter for foresatte i Vg1

Det er avholdt møter for foresatte til Vg1-elevene. Dette er en viktig start på et tett og godt skole-hjem-samarbeid, så takk til dere som stilte opp!

Finn presentasjonen her

Presentasjon foreldremøte skolestart Vg1 2324 (PDF, 2 MB)

Vil du melde deg inn i ett av våre samarbeidsutvalg? (1ste og 1stg er allerede representert) 

Registrer deg her: Vil du bidra i foresattsamarbeidet?

Agenda for møtene var:

  • Informasjon om fag, timeplan og karakterer
  • Orientering om helsetjenesten og elevtjenesten
  • Elevenes skolemiljø
  • Informasjon om klassemiljø og læringsarbeidet