Nyhetsbrev i august

Hver måned vil vi legge ut nyheter som har vært delt på skolens hjemmesider og gi noen innblikk i hvilke aktiviteter som kommer på skolen framover. Les skoleårets første nyhetsbrev. 

Elevaktiviteter

Overordnet del av læreplanen inneholder tre tverrfaglig tema som skolen jobber med på mange ulike måter i tillegg til å innarbeide temaene i fagene. Du kan lese om temaene her: Tverrfaglige temaer

I tillegg til å arbeide med temaene i fagene, vil vi også markere teamene med ulike aktiviteter der elevrådets komiteer spiller en viktig rolle.

August

Bærekraftig utvikling

I august hadde elevene en tverrfaglig skolestart der de jobbet med ulike typer fornybar energi. 

September

Folkehelse og livsmestring

Friluftslivsdag for hele skolen 12. september der elevene skal gå i makkergrupper og finne poster. Mer informasjon kommer.

Oktober

Folkehelse og livsmestring

Elevrådet markerer Verdensdagen for psykisk helse med psykisk helse-uke i ukene etter høstferien. Les om markeringen i fjor her:

Elevrådets psykisk helse uke

 

November

Demokrati og medborgerskap

og bærekraftig utvikling

Innsamlingsaksjon for Etiopia, “Vann forandrer alt” i november

 

 

Skole-hjem-samarbeid og -møter

Det skal avholdes møter for foresatte til elever på alle trinn. Tema for disse møtene er orientering om fagvalg, standpunkt og eksamen i tillegg til dialog om elevenes skolehverdag.

Vg1

1STF, 1STG og 1STH

05.09.

Kl.18 i auditoriet med klassesamlinger etterpå

Vg1

1STA, 1STB og 1STC

06.09.

I klasserommet. Følg skilting fra hovedinngangen

Vg1

1STD og 1STE

06.09.

I auditoriet med klassesamlinger etterpå

Vg2

2STA, 2STB, 2STC og 2STD

18.10.

Kl.18 i auditoriet

Vg2

2STE, 2STF, 2STG og 2STH

18.10.

Kl.19:30 i auditoriet

Vg3

Alle klasser

27.09.

Kl.18 i auditoriet

Kantine

Asker videregående skole tilbyr nå ett gratis måltid til elevene hver dag. Dette er å tråd med Vikens gratis skolemåltid-strategi og bærekraftig kantinedrift. Kristian er skolens nyansatte kokk og kantineleder. Han bygger opp kantinetilbudet fra bunnen av og derfor tar det litt tid før kantinedriften er optimal. I starten tilbyr vi kun en enkel frokost i form av kornbar og noen ganger smoothie.

I løpet av september vil det også bli mulig å kjøpe energipåfyll og lunsj. Alle elever som vil benytte seg av kantinetilbudet, må kjøpe et kantinekit bestående av boks og drikkekopp, begge med lokk. De må også kjøpe gjenbruksbestikk. Utstyret fås kjøpt i kantina og elevene må selv rengjøre det etter bruk. Vi gjør det slik for å redusere avfall og dermed spare miljøet. Vi ønsker også å bruke kokken til å lage mat, ikke til å vaske opp. I tillegg satser vi på at  gjenbrukskit vil gjøre det lettere for oss å holde skolen vår ryddig og ren. 

Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

Etter at en 18-åring fra Bærum døde av smittsom hjernehinnebetennelse 8. august, kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med egen informasjon til ungdom om sykdommen. Les mer her: Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

Alle skolens elever i Vg2 og Vg3 har fått tilbud om vaksinasjon. De som ikke ble vaksinert da tilbudet ble gitt til alle og som ønsker vaksinen nå, bes oppsøke helsestasjon for ungdom i Asker kommune. Vaksinasjon av Vg1-elevene skjer på skolen i januar.

Skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med Opplæringsloven § 9A. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Asker videregående skole har elevrådet vært med på å utarbeide en handlingsplan for godt og trygt skolemiljø. Planen inneholder både forebyggende tiltak og informasjon om hva skolen gjør dersom en elev ikke opplever skolehverdagen som trygg og god. Les mer her:

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Elevrådsseminar

Alle klasser velger sine elevrådsrepresentanter i skolestarten. I tillegg velges representanter for alle programfagsgrupper, såkalte elevfagkontakter. Representantene skal medvirke til et godt læringsmiljø, samarbeide med læreren og være et bindeledd mellom elevene i gruppen/ klassen og lærer, ledelse eller elevråd. Elevrådsrepresentantene får opplæring på elevrådsseminaret mandag 11. September. Målet med seminaret er å lære hva det vil si å være elevrådsrepresentant, bli kjent, velge komiteledere og bli samstemte om mål for årets elevrådsarbeid.

Asker vgs har blitt kåret til Vikens beste elevråd to år i Vikens korte levetid og dette elevrådet fortsetter ambisjonene og har høyt engasjement for å bidra til at det blir et godt år elevrådsår. Les om fjorårets seminar her: Årets nye elevråd samlet på elevrådsseminar

Revy

Hvert år arrangeres Askerrevyen. Revyen er helt elevdrevet uten innleide krefter, med eget budsjettansvar. Elevene som har lyst til å være med i revyen, må levere søknadsskjema med hva de kan bidra med innen mandag 28.08. Gruppene som bidrar på scenen, holder audition. Ikke alle elever som har lyst, kan være med, men man sørger for at alle blir ordentlig vurdert. Alle grupper skal ha minimum 20% elever fra hvert trinn og maksimum 40% elever fra ett trinn. Vi har satt disse kriteriene for å sikre at det blir med elever fra alle trinn på revyen. Slik sørger revyen også for nyttig erfaringsoverføring. Miljøarbeider og revysjefene bidrar til å sørge for et inkluderende arrangement som vi som skole kan samles om og være stolte av. De elevene som ikke får plass på revyen, er likevel en del av revyen som støttespillere og publikum.

Nyttige apper

På skolens hjemmeside blir det tipset om nyttige apper. Les alle tipsene her:

Viktige frister og datoer:

Alle nyttige datoer finnes i Asker videregående skole kalenderen på hjemmesiden. Her vil det også framgå når heldagsprøver er.

  • 02.11: Innsamlingsdag for elevene, elevrådets veldedighetsaksjon
  • 15.11: Frist for å søke stipend hos Lånekassen Lånekassen
  • 17.11: Planleggingsdag for alle skoler i Viken. Felles kompetansenettverksdag for lærere
  • 19.12: Siste skoledag før jul.
  • 02.01:  Planleggingsdag for lærerne
  • 03.01: Første skoledag etter juleferien