Nyhetsbrev i mai

Les vårt nyhetsbrev i mai med viktig informasjon om eksamenstid og avslutning av skoleåret

De deilige dagene i mai 

Tradisjonen tro, deltar Asker videregående skole i toget forbi Skaugum på nasjonaldagen. Vi inviterer alle elever i Vg1 og Vg2 til å delta i toget rundt Skaugum og vi oppfordrer foresatte til å avtale samkjøring. Oppmøte på plass nr 15 mellom Rødlåven og Sem bruk kl 08.00. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta og gjerne henge seg med i toget underveis også. Toget avsluttes på Torget.  

Det er hyggelig om klassene samles for eksempel til lunsj etter at arrangementet i sentrum er avsluttet. Se programmet for kommunen her: 17. mai i Asker 2023 i Asker kommune  

Årets russekull er rolige og samarbeidsvillige. Vi er glade for å se at regler som mange har oppfattet som veldig strenge blir etterlevd. Disse reglene kan du lese mer om her: Veileder for en annerledes avgangsfeiring 

Eksamen, standpunktkarakterer og karakterer i gjennomgående fag 

Elevene får sitt eksamenstrekk 12. Mai kl 09.00. Elevene ser eksamenstrekket i Visma in School. Følgende datoer for standpunktkarakterer: 

12.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg3 og frist for hurtigklage Vg3 

15.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2 

Klagefrist for alle karakterer er 10 dager etter at karakteren er blitt publisert i VIS. Se info om klagerutiner her: Klage på karakter . Merk at klagen skal sendes til askervgs@viken.no Det er kun anledning til å klage på standpunktkarakterer. 

Skolesluttprogram i juni 

Uke 24 og 25 får elevene et alternativt skolesluttprogram med tema folkehelse og livsmestring; Elevene skal velge ulike tema som de vil studere nærmere. I tillegg arrangeres sosiale aktiviteter for klassene, elevrådets sommerdag, bokinnlevering og arbeid med å ta backup og oppdateringer på datamaskinen. Flere detaljer om skolesluttprogrammet kommer. 

Praktisk info 

Sjekk skolebøker: Det er viktig at alle leverer inn skolebøker før ferien. Bøker som ikke er levert før ferien, bli fakturert den enkelte. Selv om boka skulle dukke opp til høsten, må man betale hvis boka ikke er levert før sommerferien.  

Sykkelsesongen er i gang: De som sykler til skolen, bes parkere syklene i skolegården, ikke bak skolebygget mot E18 (ved det gule huset). Vi opplever dessverre at sykkeltyver er på ferde i området.

Sjekk fravær:  Alt fravær som ikke er rettighetsfravær (for eksempel elevråd) føres på kompetansebeviset/ vitnemålet. Høyt udokumentert fravær kan medføre at eleven ikke får karakter. Vi oppfordrer elevene til å sjekke at fraværet stemmer. Ikke nøl med å ta kontakt med faglærer eller kontaktlærer ved varsel om fare for IV. Elever kan også søke om fratrekk av fravær dersom de har langvarig dokumentert fravær. Les mer her: Informasjon om fratrakk av fravær

Restart på datamaskinen: Alle elever som kommer opp til skriftlig eksamen, må skru av datamaskinen før eksamen starter. Dette gjøres for å sikre at eleven er påkoplet eksamensnettet og kun har tilgang til klarerte nettsider. Mange elever opplever utfordringer når datamaskinen restartes. Sørg derfor for at dette gjøres hjemme en gang i god tid før eksamen, slik at nødvendige oppdateringer kan tas før eksamensdagen. Elevene har tilgang til brukerveiledninger. Lenke til disse her (virker kun for elevene): Brukerveiledning 

Askerelever i faglige konkurranser 

Våre elever har gjort seg bemerket i faglige konkurranser den siste tiden. Ungdomsbedriften IziBucket deltok i NM for ungdomsbedrifter i slutten av april og fikk flere priser. Les om hvordan bedriften presenterer seg selv og sin forretningsidé her: Ungt Entreprenørskap med Izy-Bucket UB Seks elever fra Asker vgs har deltatt på finalen i den internasjonale språkkonkurransen (ILC) i Kristiansand. Asker elever til finalen 

Foreldresamarbeid  

Gikk du glipp av møter for foresatte i mars eller vil friske opp informasjonen du fikk? Se flere detaljer her: Møter for foresatte

Siste møte i Skolens utvalg for dette skoleåret ble holdt 08. mai. SU tilsvarer FAU i grunnskolen representanter fra elevene, de ansatte og to fra ledelsen sitter i utvalget. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda og referat fra møtene finnes her: SU-møter  

Viktige datoer  

Se skoleruta for viktige datoer: Skolerute for tidligere Akershus 

Merk viktige dager: 

  • 19. mai: Vanlig skoledag, selv om Asker kommune har fridag og inneklemt dag. Vi har eksamen

  • 15. Juni: Elevrådets sommerdag for hele skolen. Siste skoledag for Vg3.  

  • 15. juni: Avgangselevenes avslutningsseremoni i Asker konferansesenter. Se invitasjon her: Velkommen til avslutningsseremoni for Vg3 og deres foresatte

  • 16. juni: Siste skoledag før sommeren 

  • 17. august: Første skoledag skoleåret 23/24