Nyhetsbrev i mars

Her kommer en oppdatering om skolens aktiviteter fram til påskeferien. Les skoleårets åttende nyhetsbrev.

I februar har det vært stor aktivitet på skolen. Her deler vi noe av det vi har holdt på med og deler viktig info om tiden fram til sommeren. Vi går inn i en tid med eksamensforberedende heldagsprøver, eksamen og avslutning av skoleåret. 

Husk møter for foresatte om eksamen, standpunkt og oppfølging av skolemiljøet:

  • 07. mars Vg1
  • 28. mars Vg2 kl.18:00 og Vg3 kl.19:30

Faglige aktiviteter

Vg1 samfunnskunnskap har hatt et prosjekt om bærekraft. Mange grupper har jobbet med reduksjon av matsvinn og jobbet med bevisstgjøring av både medelever og lærere for å få flere til å redusere eget matsvinn. på TikTok med emneknaggen #askervgs kan noen av bidragene sees.

Vg2 markedsføring og ledelse med ungdomsbedrift har deltatt på Fylkesmessen i Lillestrøm med170 ungdomsbedrifter fra hele Viken. Alle våre ungdomsbedrifter gjorde det sterkt, men én av dem vant fylkesmesterskapet. Les hele saken her: Asker Videregående gikk videre til NM i ungdomsbedrift

Vg3 programfag sosialkunnskap har hatt prosjektoppgaver om følgende tema og samlet inn svar fra medelevene til sitt forskningsarbeid: Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanningsplaner, russegrupper og utenforskap, revy og inkludering og sammenheng mellom russetid og foreldres kulturelle og økonomiske kapital.

Erasmus

Vg1-elever som er med på Erasmus + utvekslingsprogrammet reiser på gjenbesøk til sine utvekslingspartnere  i vårterminen. Først ut  var tysk som reiste til Hamburg i uke 9. Spansk reiser til Alicante uke 13 og fransk får sitt gjenbesøk i uke 12. Elevene som har valgt fremmedspråk III fordypning i Vg3 skal også på studietur. Skolen har fått midler til denne turen gjennom Erasmus-programmet til Viken fylkeskommune

Program for avgangselevene

Russestyret arrangerer flere aktiviteter for avgangselevene i perioden framover. Det første tiltaket er Krafttak mot kreft-aksjonen der elevene stiller opp som digitale eller fysiske bøssebærere til inntekt for russens Krafttak mot kreft-aksjon. Russestyret går rundt i alle klasser for å informere om aksjonen. Elever i Vg1 og vg2 kan også bidra med å samle inn pengene. Gled deg til å få elevene på besøk 16. mars på ettermiddagen.

Avgangselevene har også følgende program før påske:

2. mars: Konsert med Trøndertun folkehøgskole og informasjon om avgangselevenes vårprogram ved russestyret

15. mars: Ordførerens kultursamling for avgangselevene i Asker i Leikvoll C

16. mars: Krafttak mot kreft-aksjonen (se detaljer under)

28. mars: Temaforedrag med politi og helsesykepleier

28. mars kl 19:30: Møte for foresatte til avgangselevene (se under) ​​​

Les mer her: Krafttak mot kreft Asker vgs

Elevrådets aktiviteter

Elevrådet markerte karnevalstiden i uke 9 med utkledning. Det var ulike tema for utkledningen hver dag. Elevrådet oppsummerer uka på skolens TikTok-bruker: Asker vgs TikTok

Ny elevrådsleder velges i løpet av mars måned. Etter valget er det en overlappingsperiode hvor den nye elevrådslederen følger den gamle elevrådslederen i perioden til siste skoledag før sommerferien. Elevrådslederen sitter dermed på et års verv som offisielt starter og slutter siste skoledag før sommerferien. Dagens elevrådsleder har delt en informasjonsfilm om vervet på skolens Instagram: Asker vgs på Instagram

Møter for foresatte

Møte for foresatte i Vg1 for info om eksamen og psykisk/ seksuell helse: 07. mars kl 18.00.

Møte for foresatte i Vg2 og Vg3 for info om eksamen og russetid: 28. Mars kl 18.00 for Vg2 og for Vg3 kl 19.30

Se mer info her: 

Foreldremøter

Heldagsprøver og eksamen

Vi går inn i en periode med eksamensforberedende heldagsprøver etter påske. Se skolens kalender for oversikt over når prøvene og eksamen er. Kalender - Asker videregående skole

Kunngjøring av trekk for skriftlig eksamen er 12. mai kl. 09.00 i VIS. Kunngjøring av trekk til muntlig eksamen er 07. juni og 12. juni kl. 09.00. Datoene gjelder hele skolen.

Frist for å søke om tilrettelegging på heldagsprøver er 17. mars. Dette søker eleven om i VIS. 

Elever som har behov for tilrettelegging på heldagsprøver (for eksempel pollenallergi), søker om tilrettelegging i VIS under "mine søknader" og laster opp dokumentasjon for å få tilrettelegging på heldagsprøvene. Dersom man allerede har søkt om tilrettelegging dette skoleåret, skal man ikke gjøre det igjen.

Fravær

Vi minner om fraværsregler for elevene. Elevene må kontrollere eget fravær. Fravær som er dokumentert føres med D. Dette fraværet kommer på vitnemål, men teller ikke på fraværsgrensen. Fravær i forbindelse med elevrådsarbeid, annet skolearbeid eller liknende føres med ! eller R og kommer ikke på vitnemålet. Ordinært fravær som er varslet, men ikke dokumentert føres med X.

Eleven kan søke om å få inntil 10 fraværsdager som er dokumentert og er nevnt i forskrift til opplæringsloven § 3-45 trukket fra på vitnemål og kompetansebevis. Rektor avgjør slike søknader. 

Elevene søker i Visma In School under "Mine søknader - Fratrekk av fravær". Eleven kan bare søke om fratrekk for hele dager som er registrert av kontaktlærer med kode D. Frist for å søke om fratrekk av fravær er 20. mai

Veien videre for Vg3 – universiteter, høyskoler eller studier i utlandet?

Flere universiteter og høyskoler arrangerer besøksdag 09.mars. Mer info på studiestedenes nettsider. Elever som ønsker å delta på besøksdagene enten fysisk eller digitalt, må søke til sin kontaktlærer. Fysisk deltakelse krever forhåndspåmelding til studiestedet.

Rådgiverne kommer innom alle Vg3 klassene i løpet av uke 9-11 med programmet Karriereverktøy og for å gi elevene mer studieinfo.

De som vurderer å studere i utlandet kan få mer info på sidene til Ansa, Sonor og Across the Pond som er organisasjoner som tilbyr hjelp med studier i utlandet.

Frist for å søke opptak til høyere utdanning er 15. april. Elevene vil få god veiledning før dette, men det kan være lurt å begynne å tenke og undersøke mulighetene allerede nå. Aktuelle lenker:

Studieorienteringsdag på Asker ved Universitetet i Oslo

Ta Utdanning

Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna opptak

Karakterkalkulatoren ved utdanning.no

Til toppen