Nyhetsbrev i november

Les vårt fjerde nyhetsbrev med viktig informasjon 

Elevrådskomiteer 

I oktober har det vært mye liv og røre på skolen. Det er om lag 150 elever som er med i en elevrådskomité og disse komiteene har virkelig stått på den siste tiden. Skolegenserkomiteen deler ut skolegensere til de som har kjøpt den. Psykisk helse-komiteen har arrangert psykisk helse-uke med mange ulike aktiviteter, sosiale dager-komiteen har arrangert rosa dag og blå dag på to ulike mandager til støtte for kreftaksjonen i tillegg til en stor Halloween-konkurranse mellom klassene og Etiopiakomiteen har gjennomført innsamlingsaksjon til inntekt for Etiopia. Takk til alle dere foresatte som støttet innsamlingen.

Elevene skal vippse til 556814 innen 24.november. Viktig når man vippser: Skriv klasse og elevens fulle navn.

I tillegg til elevrådskomiteenes arbeid har russestyret vært aktiv i å jobbe for å skape en inkluderende skolehverdag for alle avgangselever. Dessuten er revyen godt i gang med arbeidet sitt og 150 elever er med i denne store elevstyrte dugnaden.

Du kan lese om aktivitetene på skolen her: 

https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/elevrads-komiteer-sprer-liv-og-vaffelrore.146832.aspx 

https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/rosa-sloyfe-aksjon-med-solid-markering-pa-asker-vgs.145915.aspx 

Vi anbefaler også at du følger skolen på facebook, instagram «asker.vgs|elevåd og info» og TikTok under emnetagen #askervgs 

Elevundersøkelsen 

For å sikre et godt skolemiljø gjennomfører vi årlig elevundersøkelsen. Vi gjennomfører elevundersøkelsen for alle trinn.  

Vi har også gjennomført undervisningsvurdering i flere fag og vil gjennomføre nye undervisningsvurderinger i 2. termin. Les mer om kvalitetsvurderingssystemene våre her:  

Elevundersøkelsen 2022 - Asker videregående skole (viken.no) 

Foreldresamarbeid  

Gikk du glipp av forrige foreldremøte? Se her https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/fokusnyhet/velkommen-til-moter-for-foresatte-om-elevenes-fagvalg.145899.aspx 

Se også Skole-hjem-samarbeid - Asker videregående skole (viken.no) for en generell oversikt over hvordan vi samarbeider med hjemmet. 

Det er avholdt møte i Skolens utvalg (tilsvarer FAU i grunnskolen) der foresatte er representert. I Skolens utvalg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda for møtene finnes her: Skoleutvalg - Asker videregående skole (viken.no) 

Har du noe du ønsker å ta opp i SU? Neste møte er 12.12. Meld gjerne saker til oss på askervgs@viken.no 

Vurdering og karakterer 

Elevene gjennomfører nå sin egenvurderingssamtale med kontaktlærer og foresatte til stede. I denne samtalen vurderer eleven sitt eget arbeid i fagene og setter seg videre mål i samarbeid med sin kontaktlærer.  

Før jul gjennomføres viktig vurderingsarbeid der elevene får mulighet til å strekke seg etter målene de har satt seg. Du finner oversikt over fagdagsvurderinger her: Kalender - Asker videregående skole (viken.no)  

Studietid og leksetilbud:  

I forkant av heldagsprøvene arrangeres matematikkettermiddag for vg1: 24.11 og vg2/3: 01.12. Det blir enkel bevertning og mulighet for å samarbeide med medelever og faglærere om forberedelsene til fagdagen i matematikk. Vi minner også om mattekvelder som avholdes på mandager. 

Fagvalg  

Elevene i Vg1 begynner nå prosessen med å bestemme seg for hvilke fag de vil velge som fordypningsfag og valgfrie fag ti neste år. Fristen for prøvevalg for Vg1-elevene er 04.12. Det endelige valget tar de i VIS med frist 29.01. Hensikten med prøvevalget er å vite hvordan vi skal dimensjonere fagtilbudet slik at det blir riktigst mulig når elevene skal velge fag i det endelige fagvalget i VIS  

Vg2-elevene skal velge fordypning i to av fagene de har innenfor sitt programområde og i tillegg velge andre programfag enten innenfor sitt programområde eller fra et annet programområde. Vg2-elevene gjør ikke prøvevalg.  

Følgende informasjonsøkter gis for å gjøre Vg1-elevene kjent med valgmulighetene: 

  • November og desember: Orientering av programfagslærere gis i fellesfag i Vg1 
  • Uke 1-5: Fagtorg der elevene får orientering om fag de er interesserte i å velge. Foresatte inviteres til spørretime på ettermiddagen. Vi kommer tilbake med mer informasjon og nøyaktig tidspunkt.  

Les mer her: Fagvalg og Møter for foresatte  

Siden sist 

Siden forrige nyhetsbrev, har dette blitt postet på skolens hjemmeside: 

Informasjon til elevene om ny wifi-pålogging: https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/ny-wifi-palogging-for-elever-fra-torsdag.146425.aspx 

Viken markerte beredskapsuken med informasjon til elevene om hva man trenger for å klare seg uten strøm: https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/klarer-du-deg-uten-strom-i-flere-dager.146010.aspx 

Asker vgs arrangerte praksiskurs for 10.trinn: https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/vi-onsker-ungdomsskoleelever-velkommen-til-praksisdag-pa-asker.120452.aspx 

Viktige datoer  

Husk frist for å søke stipend i lånekassa 15. november Lån og stipend - Asker videregående skole (viken.no)

Se skoleruta for viktige datoer: Skolerute for tidligere Akershus - Asker videregående skole (viken.no) 

Til toppen